Aramyan Okulundan Yetişenler Derneği

Karakol Sok. No: 8/1, 34170 Kadıköy.
Tel. (0212) 336-0790

Aramyan Okulu’ndan Yetişenler Derneği 16 Mart 1950’de kurulmuştur. Derneğin kurucuları Haçik Vartanyan (ilk başkanı), Hovhannes Hurbayan, Nurhan Haçaduryan, Hampartzum Aliksanyan ve Hagop Pehlivanoğludur. Dernek ilk olarak Kurtuluş, Pervaz sokak, No:18’de faaliyete başlar. Bir ay sonra ise Kadıköy, Moda, Cem sokak no:14’e taşınır. Ertesi yıl Aramyan-Unciyan Okulu’nun yanında bulunan ve önceleri anasınıfı olarak kullanılan bina, Surp Takavor Kilisesi Yönetim Kurulu tarafından derneğe tahsis edilir.

Dernek kuruluşunun ilk yıllarında sportif, edebi ve tiyatral alanlarda geniş faaliyetler gösterir. Bir kadın kolu kurulur. Caz ve klasik müzik orkestraları, koro çalışmaları, film gösterimleri, seminerler, sahne gösterileri ve konferansların yanısıra futbol, atletizm, ağırlık kaldırma ve yüzme yarışmaları da düzenlenir. 1980 yılına kadar gelenekselleşmiş faaliyet alanlarında etkin bir faaliyet sergiler. Dernek, Türkiye’deki tüm dernekler gibi 1980-1984 döneminde sıkıyönetim nedeniyle kapılarını kapatır.

Dernek yayıncılık alanında hatırı sayılır çalışmalarda bulunmuştur. Bir Cumhuriyet dönemi Ermeni yazarları portresi olarak Hagop Baronyan, Krikor Zohrab, Yeğişe Ayvazyan ve Vartan Gomigyan’ın eserlerinden oluşan birkaç edebi yayına rastlamaktayız.

Sosyal ve kültürel alanlarda halen çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Dernek yöneticileri ve gençlik kolu düzenlenen çalışmaları aktif olarak gözetmektedir. Hafta içinde ve hafta sonunda çocuklar için drama, satranç, origami ve resim çalışmaları yapılmaktadır. Hafta boyunca, akşam saatlerinde ise dans dersleri düzenlenmektedir.

Dernek salonu, talep eden üyelere aile toplantılarını düzenleyebilmeleri için de tahsis edilmektedir.

Nışan Hançer tiyatro kolu, gezi kolu ve kültür kolu faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedirler. Sezon açılış ve kapanışında, yeni yılda, Karnaval’da (Paregentan) yemek ve balolar da düzenlemektedir.

Yaklaşık 300 üyesiyle, neredeyse tüm alanlarda gönüllü faaliyet göstermeye hazır olan Derneğin Genel Kurul’u iki yılda bir gerçekleşir.

Aramyan Okulu’ndan Yetişenler Dernek merkezi haftanın yedi günü 10.00-23.00 saatleri arasında açıktır. Bir sekreter ve dernekten sorumlu bir kişi her gün dernekte bulunmaktadır.