Asoğig Korosu / Surp Yerrortutyun Kilisesi, Beyoğlu

Gözetmen:
Baş Muganni:

Beyoğlu Surp Yerrortutyun Kilisesi’nin korosudur. 1926’da kurulan karma koro Kutsal Sunu (S. Badarak) İlahileri’ni Yegmalyan olarak seslendirmekteydi. Günümüzde muganni heyeti Mayr Yeğanag (Ana Ezgi) S. Badarakı seslendirmeye devam etmektedir. İlk şef ise Nerses Khüdaverdiyandır. Koro, 1954 yılında Patrik Karekin I. tarafından “Asoğig Korosu” olarak adlandırılmıştır. Koro’nun çabaları doğrultusunda Yegmalyan Kutsal Sunu (S. Badarak) İlahileri kitabı yayımlanmıştır.

1990lı yıllarda Yetkili Okuyucu Nışan Çalgıcıyan’ın baş muganni olarak göreve başlamasıyla, çocuklar için düzenlenen ilahi okuma çalışmaları sonucunda Kilise ilahilerine aşina gençlerden bir koro oluşur. Bu koro değişik dinletilerle Ermeni Kilise ilahilerini tanıtmaya başlar. Koro’nun, Ermeni Kilise ilahilerini seslendirdiği bir de CD’si bulunmaktadır.