Bağlarbaşı Surp Haç Mezarlığı

Nuh Kuyusu Cad. No: 144, 34662 Bağlarbaşı.
Tel: (0216) 474-4400

16. yüzyılın ortasından beri var olan bu mezarlık alanı Bağlarbaşı olarak adlandırılan tepede bulunur. Mezarlıktaki en eski mezar taşı 1637 tarihlidir. Mezarlık 14 bin m2’lik bir alana sahiptir. İkiye bölünmüş olan bu alanın kuzey bölümü Surp Haç Kilisesi’ne, güney bölümü ise Surp Garabed Kilisesi’ne 1555 yılında tahsis edilmiştir. 1884’te ise sınırları belirlenmiştir. Mezarlığın başlıca hayırseveri 1718 yılında vefat eden Diyarbakırlı katırcı Atam olmuştur.

Mezarlıkta yer yer görkemli ve birer sanatsal nadir eser gibi dikkat çeken işlemeli anıtmezarlar ve mezar taşları bulunmaktadır.

Bu mezarlıkta gömülü olan tanınmış kişiler:
Patrik Hovhannes Papertzi Çamaşırcıyan (1757-1817)
Patrik Sarkis Kuyumcyan (1804-1865)
Hassa mimarı Kayserili Sarkis Kalfa (vefatı 1737)
Hassa mimarı Bali Kalfa (vefatı 1803)
Hassa mimarı Kirkor Amira Balyan (1764-1831)
Hassa ve Devlet mimarı Sarkis Bey Balyan (1831-1899)
Hassa mimarı Giragos Odyan (1804-1865)
Doktor Vahan Paşa Manuelyan (1840-1902)
Eğitimci Reteos Berberyan (1848-1907)
Şair Bedros Turyan (1851-1872)
Şair Madteos Zarifyan (1894-1924)
Eğitimci Hovhannes Hintliyan