Bakırköy Ermeni Mezarlığı

Tayyareci Hayrettin Sok. No: 2, 34144 Bakırköy.
Tel: (0212) 583-6308

Mezarlık yaklaşık 1840’lı yılardan beri vardır. Burada önemli kişiler gömülüdür.

Hariciye Vekaleti görevlilerinden ve konsolos Sarkis Efendi Balyan (1882-1836)
Emektar eğitmen Boğos Bezazyan (1876-1951)