BAŞEPİSKOPOS ŞAHAN SIVACIYAN’IN CENAZE TÖRENİ

Kategori: Cemaat,Kilise

cenaze (3)cenaze (4)Ermeni Kilisesi’nin en kıdemli episkoposu, Patrik Vekili ve kiliselerimizin vaizi Başepiskopos Şahan Sıvacıyan’ın cenaze töreni 1 Ekim 2013, Salı, Üsküdar Surp Haç Kilisesi’nde gerçekleşti. Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan’ın yönettiği törene Patriklik ruhbanları, diyakoslar ve muganniler katıldı.

Törende hazır bulunan Ukrayna Ermenileri dini önderi Başepiskopos Krikoris Bünyatyan, Tüm Dünya Ermenileri Katolikosu Karekin II. Hazretleri’ni temsil etti. Törende Bulgaristan Ermenileri dini önderi Üstrahip Apkar Hovagimyan, ABD Doğu Bölgesi din görevlilerinden ve Kudüs Ermeni Patrikliği ruhbanlarından Başrahip Vazgen Karayan, Rum Patriği Kadasetli Barholomeos Hazretleri’ni temsilen Metropolit Konstantin ve Metropolit İrineos, Süryani Kadim Patrik Vekili Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Ermeni Katolik Başepiskoposu yardımcısı Episkopos Kevork Khazumyan, Mıhitaryan Rahipler Topluluğu’ndan Başrahip Hagopos Çopuryan, Latin Cemaati Papalık Vekili Mons. Louis Pelatre’ı temsilen Peder Lorenzo Piretto, Keldani Patrik Vekili Mons. Fransua Yakan, Türkiye Musevi cemaati Hahambaşısı Rav İshak Haleva ve Hahambaşılık özel kalem müdürü Yusuf Altıntaş hazır bulundular. Cemaat ve kilise vakıflarının yönetim kurulu üyeleri, kalabalık bir cemaat topluluğu, Ermeni Kilisesi’ne uzun yıllar sadakat ile hizmet eden Başepiskopos Şahan Sıvacıyan’a karşı son vazifesini gerçekleştirmek üzere kiliseye akın ettiler.

Surp Badarak’ı Almanya Ermenileri dini önderi ve Surp Haç Tıbrevank mezunlarından Başepiskopos Karekin Bekçiyan sundu. Surp Badarak ilahileri Harutyun Edvin Galibyan yönetiminde, İstanbul’daki kilise koroları üyeleri tarafından seslendirildi.

sahan sirpazan 1Surp Badarak esnasında, Müteveffa Başepiskopos Şahan Sıvacıyan’ın Son Takdisi’ni gerçekleştiren Başepiskopos Aram Ateşyan, “Ben Baba’dan çıkıp dünyaya geldim. Şimdi dünyayı bırakıp Baba’ya dönüyorum.” (Yuhanna 16:28) ayetini yorumladı ve Başepiskopos Şahan’ın 60 yıllık hizmetini övdü. Vaazın ardından Başepiskopos Krikoris, Tüm Dünya Ermenileri Katolikosu Karekin II. Hazretleri’nin taziye mesajını okudu. Daha sonra Kilikya Ermenileri Katolikosu Aram I. Hazretleri’nin ve Kudüs Ermeni Patriği Nurhan I. Hazretleri’nin taziye mesajları okundu.

aram srp karozSon Takdis Töreni’nden sonra din adamları Başepiskopos Şahan’ın tabutuna saygı ile yaklaşıp, Kutsal Müron ile mesh edilen alnını ve elini öptüler. Daha sonra Surp Haç Tıbrevank mezunları, okullarının eski gözetmeninin tabutu yanında saygı duruşunda bulundular.

Surp Badarak’ın sonunda, Başepiskopos Şahan’ın tabutu, Episkopos Sahak Maşalıyan riyasetinde yapılan törenle ilahiler, Kutsal Kitap okumaları ve dualar eşliğinde çıkarıldı. Törende hazır bulunanlar gözleri yaşlı bir şekilde din adamlarının söyledikleri dualara de iştirak ediyorlardı.

Ermeni Kilisesi’nin vefakâr din adamı Müteveffa Başepiskopos Şahan Sıvacıyan, Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan’ın riyaset ettiği ayinle, Üsküdar’daki Surp Haç Mezarlığı’ndaki aile kabrinde toprağa verildi.

cenaze (36)Mezarlıktaki ayinden sonra, Kilise’deki Gülbenkyan Salon’unda can yemeği verildi ve dualar okundu. Başepiskopos Şahan’ın öğrencilerinden Başepiskopos Karekin yaptığı konuşmada, vefa duygusunun önemini vurguladı. Surp Haç Tıbrevank Okulu’nun kurucusu Müteveffa Patrik Karekin I. Hazretleri’ni ve öğrenci olduğu dönemde gözetmen olan Başepiskopos Şahan’ı vefa ile andı. Başepiskopos Şahan’ın verdiği pederane öğütler ve nasihatlerin ne kadar önemli olduğunu söyledi.

Surp Haç Tıbrevank’ın eski yöneticilerinden ve öğretmenlerinden Diyakos Ardaşes Nışanyan’ın konuşmasından sonra, Başepiskopos Şahan tarafından kâhin takdis edilen Peder Goryun Fenerciyan söz aldı ve Basepiskopos Şahan ile olan hatıralarını anlattı. Daha 10 yaşındayken, arkadaşları ile birlikte, Başepiskopos Şahan’ın elini öpmek ve takdisini almak için arkasından koştuklarını ve O’nun dualarının onlar için ne kadar büyük bir anlam taşıdığını vurguladı. Can yemeği, söylenen “Rabb’in Duası” ile son buldu.

 • cenaze (1)
 • cenaze (2)
 • cenaze (5)
 • cenaze (9)
 • cenaze (8)
 • cenaze (6)
 • cenaze (11)
 • cenaze (12)
 • cenaze (13)
 • cenaze (17)
 • cenaze (16)
 • vehapar soz
 • aram vehapar soz
 • nurhan badriark soz
 • cenaze (26)
 • cenaze (23)
 • cenaze (24)
 • cenaze (19)
 • cenaze (10)
 • cenaze (29)
 • cenaze (31)
 • cenaze (30)
 • cenaze (33)
 • cenaze (36)