BASIN AÇIKLAMASI

Kategori: Belgeler,Cemaat,Cismani,Dinlerarası,Ekümenik

“Gerçek Hayat” isimli bir dergide, müteveffa Türkiye Ermenileri Patriği Şnorhk I. Hazretleri’nin adının da içinde bulunduğu bir iftira ve karalama yazısı kaleme alınmış olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

 

Bunun yanı sıra, aynı yazı Rum ve Yahudi Cemaati’nin Dini Önderleri’ni de hedef alarak Türkiye’deki farklı inanç gruplarına haksız, mesnetsiz iftiralarda bulunmak yoluyla siyasi bölücülük atfederek Dini Liderleri ve onların üzerinden Cemaatleri’ni alenen hedef göstermektedir.

 

Türkiye Ermenileri gibi diğer Hristiyan ve Yahudi Cemaatleri mensuplarının da son derece müteessir olduğu, üzüldüğü, hakarete uğramış hissettiği aksi düşünülemez mutlak bir gerçektir.

 

Habercilik özgürlüğü şemsiyesi altında kullanılan bu ifadeler hem çok acı verici olup hem de çok vahim sonuçlar doğurabileceğinden bu sorumsuz davranış ve ileri sürülen gerçek dışı iddialar Türkiye Ermeni Patrikliği ve Cemaati açısından son derece endişe verici olarak algılanmaktadır.

 

Dünyanın birçok yerinde görüle gelen ırkçı zihniyetler, bu bağlamdaki ifade ve eylemler maalesef Ülkemizde de görülmektedir. Bu tür ırkçı propagandaların menfi sonuçları kaçınılmazdır. Bu bağlamda, bir kaç gün önce bir kilisemiz benzeri nefret söylemlerinden etkilenen bir saldırgan tarafından benzin döküp yakılmak istenmiştir.

 

Cumhuriyet dönemi Patriklerinin tümü gibi günümüz Patrik Hazretleri, Cemaatimizin tüm kurumları ve cemaatimiz mensupları Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Yüce Devletimize sadece vatandaşlık bağıyla bağlı olmayıp gönül bağları ile Vatan’a bağlı bulunan sadık ve kadim Anadolu Halkları’ndandır.

 

Basın ahlak prensiplerine aykırı ve basın özgürlüğü ile izah edilemeyecek  böylesi asılsız, karalayıcı ve hiçbir bahanesi olmayan bir ithama maruz kalmak Patrikliğimizi ve Cemaatimizin her bir mensubunu en hafif tabiri ile derinden yaralar.

 

Bu konuda Yüce Devletimizin her türlü adaletsizliğe, ötekileştirmeye ve iftiraya “Dur” diyecek makamlarının gereğini en süratli şekilde yapacağından, Ülkemizin bütünlüğüne ve insanların birlik ve beraberliğine kasteden bu gibi kurum ve şahıslara karşı kanunların gereğinin icra edileceğine dair ümidimiz tamdır.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

10 Mayıs 2020

12137

 

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ