BİLDİRİ

Kategori: Cemaat,Cismani

Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan’ın talimatlarıyla Danışma Kurulu’ndan sonr bir de Gençlik Komisyonu kurulmuş olduğunu cemaatimize duyururuz. Aşağıda isimleri bulunan bu Komisyon cemaatimiz gençlerinden oluşmuş bulunmaktadır.

Ari Çolak, Serli Seta Nşanyan, Meri Taksi, Sarkis Yıldırım, Polin Ökke, Bercuhi Söğüt, Natali Köşker, Murat Köşker, Dikran Beskisizyan, Garabet Yontan, Murat Maraş, Saro Benglyan, Sevan Sıvacıoğlu, Şara Maraşlıyan ve Murat Duvarcı.

Bu Komisyon projelerini Danışma Kurulu nezdinde yürütecektir.