BİLDİRİ

Kategori: Belgeler,Bülten

24 Ekim 2017 Salı günü İstanbul Valiliğinde İstanbul Valisi Sayın Vasip Sahin’le Başepiskopos Aram Ateşyan, Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Sahag Maşalyan, Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı ve VADİP Başkanı Bedros Şirinoğlu ile Müteşebbis Heyet Başkanı Sarkis Külegeç arasında bir görüşme yapıldığını öğrenmiş bulunuyorum.

Bu görüşme ben görev gereği Almanya’da bulunduğum sırada yapılmıştır. Görüşmede Sayın Vali’nin bilgilendirildiği, görüş alışverişinde bulunulduğu ve Sayın Vali’nin devletimizin hassasiyetleri konusunda tavsiyelerde bulunduğu anlaşılmaktadır.

Sayın Vali’nin devletimizin Patrik seçimimizle ilgilendiğini, bu konuda kaygı duyulmaması gerektiğini belirten sözlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Patrikliğimizin 550 yılı aşkın geçmişinde Devletimizin tavsiyeleri, telkinleri olmuştur. Patrikliğimiz de, Türkiye Ermeni cemaatinin ihtiyaçları ve
istekleri doğrultusunda devletimize dileklerini beyan etmiştir. Bu çerçevede zaman zaman bazı sıkıntılı durumlar yaşanmış olsa da, ilişkilerin daima ortak vatanda birlikte yaşama temelinde, anlayış ve işbirliği içinde yürüdüğünü memnuniyetle hatırlıyoruz.

Patriklik seçimleri daima cemaatimizin ve kilisemizin gelenekleri, kabul edilmiş kurallar ve ilkeler çerçevesinde cemaatimiz mensuplarının demokratik haklarını kullanmaları suretiyle gerçekleşmiştir. Nitekim, son iki patrik seçiminde devletimizin bazı düşünce ve telkinleri olmuşsa da, nihayetinde tevdi edilen talimatnameler doğrultusunda seçimler kadim geleneklerimize göre yapılmıştır. Patrik Karekin Kazancıyan ve Patrik Mesrob Mutafyan usulüne uygun seçimlerle iş başına gelmişlerdir.

Bu bakımdan Sayın Valimizin beyanlarından, Devletimizin de bu kabul ve anlayış içinde bulunduğunun, seçimlerle ilgili kaygı duyulacak bir husus olmadığının teyidi memnuniyet vericidir. Toplantıda Seçimle işbaşına gelmiş Müteşebbis Heyetimizin Başkanının da bulunması, bu hususun ayrı bir teyidini ifade etmektedir. Kısa zamanda İstanbul’a Patrik Kaymakamlığı görevime döneceğim. Sayın Valimizi ziyaret ederek ifade ettikleri bu hususla ilgili kendisi aracılığıyla devletimize minnet takdir ve teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Tanrı’nın rahmeti ve inayeti üstümüzden eksik olmasın.

Başepiskopos Karekin Bekçiyan
Patriklik Kaymakamı