Yayın:
Patrik Şinorhk 100 Yayınları

Müteveffa Patrik Şınorhk’un doğumunun yüzüncü yılı vesilesiyle, Patrikliğimiz tarafından “Patrik Şınorhk – 100” yayınları kuruldu. “Megnutyan Tığtuyn Ar Gorıntatsis Araçin” (Korintlilere İlk Mektubun Yorumu) bu serinin ilk kitabı oldu.

Yeni diziden yayınlanan bu kitap, Müteveffa Patrik Şınorhk’un bugüne kadar yayınlanmamış üst rahiplik tezidir. Kitabın kapak tasarımı Krikor Sahakyan tarafından yapıldı.

Kitabın önsözü, Diyakos Vağarşag Seropyan tarafından hazırlandı. Kitapta ek olarak yazarın rahiplik dönemindeki resmi, kısa özgeçmişi ve yazdığı kitapların listesi de bulunmaktadır. Yazının konusunun, Resul Pavlus’un Korintliler’e yazdığı mektup olduğu göz önünde bulundurularak, kitaba, mektubun klasik ve modern Ermenice metinleri de eklenmiştir.

Elyazısı halinde ve dört defterden oluşan eser, 16.5×23.5 cm ebadında ve 496 sayfalık bir kitap olarak yayınlanmıştır. Genç rahip, önce Aziz Resul Pavlus’un hayatını, karakterini, rolünü ve mektuplarını, sonra Korintos’u, tarihçesini, dönemin hayatını ve gelecek yıllarını incelemiş, daha sonra, Korintoslular’a yazılan ilk mektubun yazılış nedenini, yerini, tarihsel, teolojik yanlarını, mektuptaki verilerin Hıristiyan hayatı, kilise kurumu ve toplu ibadet hakkında öğretilerini mercek altına almıştır. Mektubun dilini ve üslubunu inceleyen genç rahip, geri kalan 354 sayfada Korintlilere yazılan mektubu ayrıntılı olarak incelemiştir.

Kitapta, yazarın el yazısından bir sayfa ve rahiplik döneminde kullandığı mühüre de yer verilmiştir.

Kitap, Beyoğlu S. Yerrortutyun Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu’nun sponsorluğu ile yayınlanmıştır.