Yayın:
Patrik Hovagim Yayınları

Kd. Peder Krikor Damadyan’ın kaleme aldığı “Kayler Tebi Getronagan Azkayin Varjaran” (Getronagan Okulu’nun Açılışına Doğru) kitabının kapak tasarımı Getronagan Okulu mezunlarından Krikor Sahakyan tarafından yapılmıştır.

Yazar, 184 sayfadan oluşan kitapta, ilk olarak İstanbul’daki yüksek eğitim faaliyetlerine ve 18. yüzyılın ikinci yarısına değinir. Daha sonra ise, bültenlerin ve tutanakların ışığı altında, okuyucuyu adım adım Getronagan Okulu’nun açılışına götürür.

Kitapta, tarihi bilgiler, Kültürümüz kahramanlarından Müteveffa Patrik Golod’un patriklik resmiyle başlayan ve Getronagan Okulu’nda eğitim gören ilk sınıfının toplu resmi ile sonlanan resimler ile zenginleştirilmiştir.

Kitap, Getronagan mezunlarından Mıgırdiç Ardzivyan’ın sponsorluğunda, Norayr-Paylun Ardzivyan anısına ithafen yayınlanmıştır.