Yayın:
Patrik Hovagim Yayınları

Patriklik Makamı’nın kuruluşunun 550. Yıldönümü vesilesiyle Patriklik Yayın Kurulu tarafından Patrik Hovagim Yayınları kuruldu. Serisinin ilk kitabı, İstanbul’un tanınmış yazarlarından Hrant Asadur’un “Gosdantnubolso Hayerı yev İrents Badriarknerı” (İstanbul Ermenileri ve Patrikleri) çalışması oldu.

18 Ekim 2011, Cuma, Patriklik Makamı’nın kuruluşunun 550. Yılı vesilesiyle düzenlenen bir seminerin sonunda, Diyakon Vağarşag Seropyan bir sürpriz yaparak kitabın yayınlandığını duyurdu ve ilk nüshasını Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan’a sundu.

344 sayfadan oluşan kitap, 16,5*23,5 cm ebatlarındadır. Kitapta, Asadur’un geniş çaptaki çalışması (53-225), Patrikhane kuruluşu öncesi dönem hakkında Hraçya Acaryan’ın çalışması (21-52), Kd. Peder Krikor Damadyan tarafından 1858-1860 dönemi hakkında kaleme alınan yazı (226-234), 1860 Nizamnamesi (235-268), geçmişten günümüze patriklerin listesi (269-271), Diyakon Vağarşag Seropyan’ın hazırladığı Eçmiadzin, Kilikya ve Ağtamar Katolikoslarının, Kudüs ve İstanbul Patriklerinin, Osmanlı İmparatorlarının, Papaların, İstanbul Rum Patriklerinin ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarının kronolojik listesi (273-304), özel isimler listesi (307-333), Asadur ve Acaryan’ın biyografileri, binden fazla dipnot, Patrik Genel Vekili’nin önsözü ve birçok resim bulunmaktadır.

Kd. Peder Krikor Damadyan, Diyakon Vağarşag Seropyan ve rahmetli Kevork Pamukcyan tarafından yayına hazırlanan kitap, Kalusd Gülbenkyan Vakfı sponsorluğunda yayınlanırken, kapak tasarımı, Krikor Sahakyan tarafından yapılmıştır.