Büyükdere Ermeni Mezarlığı

Bentler Cad., Kibrit Fabrikası Yanı, 34453 Çayırbaşı.
Tel: (0212) 242-2366
E-mail: buyukderekilisesi@hotmail.com

Semtin çok seneler önce elden çıkmış olan eski mezarlığı Kılcı Çayırı denen tepede bulunmaktaydı. Büyükdere’nin yerlilerinden İtalyan M. Frankini 1910 yılından önce kendi arazisini dörde bölerek mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Latin Katolikler’e, Ermeni Ortodokslar’a, Ermeni Katolikler’e ve Rumlara bağışladı.

Ermeni Mezarlığı’nda müzisyen, şair ve eğitimci Sahak Hancıyan (1843-1910) da gömülüdür.