İSTANBUL VALİSİ’NE ZİYARET

Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahag Maşalıyan, daha önceded alınmış bir randevu ile 12 Temmuz 2019, Cuma, saat 17.15’te İstanbul Valiliği’ne bir ziyarette bulunarak Vali Sayın Ali Yerlikaya tarafından kabul edildi. Bu…

ZVARTNOTS KOROSU’NUN ZİYARETİ

Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahag Maşalıyan 12 Temmuz 2019, Cuma, saat 11.00’de, Koro Gözetmeni Rahip Şnorhk Donigyan önderliğinde Gedikpaşa Zvartnots Korosu temsilcilerini kabul etti.   Konuklar Episkopos Hazretleri’ni yeni görevi vesilesiyle…

KANDİLLİ KİLİSESİ YÖNETİCİLERİ’NİN ZİYARETİ

Kandilli S. Yergodasan Arakelots Kilisesi Yöneticileri 11 Temmuz 2019, Perşembe, saat 15.00’te Kilise’nin din görevlisi Rahip Harutyun Damadyan önderliğinde Kınalıada’daki Patriklik konutunda Patrik Kaymakamı Episkopos Sahag Maşalıyan tarafından kabul edildiler….

MÜTEŞEBBİS HEYET OLUŞUMU

Cemaatimizin bildiği üzre, 4 Temmuz 2019, Perşembe, saat 10:00’da toplanan Ruhaniler Genel Meclisi’nde Patriklik Kaymakamı seçilmişti.   Böylece Türkiye Ermenileri 85. Patriği seçim süreci başlamış oldu.   Bu bağlamda, Patriklik…

KATOLİKOSLARDAN TEBRİK MESAJLARI

Tüm Ermeniler Katolikosu KAREKIN II Hazretleri ve Kilikya Katolikosu ARAM I Hazretleri’nin Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahag Maşalıyan’ı gönderdikleri birer yazı ile tebrik etmişlerdir.  

PATRİKLİK MERKEZ KİLİSESİ VAKFI YÖNETİM KURULU’NUN ZİYARETİ

Patriklik Kaymakamı seçininin hemen akabinde, cemaat kurumlarımız yeni seçilen Patriklik Kaymakamını Episkopos Sahag Maşalıyan’ı tebrik ziyaretlerine başladılar.   İlk olarak, Surp Asdvadzadzin Patriklik Merkez Kilisesi Vakıf Yönetim Kurulu temsilcileri 9…

BAŞEPİSKOPOS KHAJAG BARSAMYAN’IN ZİYARETİ

Batı Avrupa Katolikosluk Vekili Başepiskopos Khajag Barsamyan 8 Temmuz 2019, Pazartesi, saat 13.00’te Patrikliğe bir ziyarette bulunarak Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahag Maşalıyan tarafından kabul edildi. Misafir Başepiskopos akrabalarının bir vaftiz…

DON SIRPOTS TARKMANÇATS (AZİZ ÇEVİRMENLER YORTUSU)

I. yüzyılın başında Rahip Mesrob Maşdots, Tanrı’nın yardımıyla Ermeni harflerini icat etti. İlk iş olarak yeni harfler halka öğretilirken, bir yandan da Kutsal Kitap Ermenice’ye çevrilmeye başlandı. O günden beri…

RUHANİ MECLİS BİLDİRİSİ

Patriklik Makamı Ruhani Meclisi 5 Temmuz 2019, Cuma, saat 10.00’da Patrik Kaymakamı Episkopos Sahag Maşalıyan riyasetinde toplandı. Ruhani Meclis Başkanı’nın Patrik Kaymakamı seçilmiş olması dikkate alınarak Başepiskopos Aram Ateşyan, Patrik…