PATRİK HAZRETLERİ RUM PATRİKHANESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 25 Eylül 2020, Cuma, saat 15.00’de, Rum Patrikhanesi’ni ziyaret etti. Patrik Hazretleri’ne Patriklik Özel Kalem Müdürü Başrahip Tatul Anuşyan, Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan,…

TÜRKİYE PROTESTAN KİLİSELER DERNEĞİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 23 Eylül 2020, Çarşamba, saat 15:00’de, Patrikhane’de, Başkan Ali Kalkandelen önderliğindeki, Türkiye Protestan Kiliseler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Behnan Konukgan’ı, Vahan İsaoğlu’nu, Soner Tufan’ı ve…

KINALIADA RUM MANASTIRI’NDA İZZET YORTUSU KUTLAMALARI

Kınalıada Metomorfoz (Suret Değiştirme) Rum Manastırı’nda, 6 Ağustos 2020, perşembe sabahı, Kadasetli Rum Patriği Bartholomeos Hazretleri’nin başkanlığında, Suret Değiştirme (İzzet) Yortusu kutlandı. Manastır’ın yıllık kutlamalarına Adalar Din Görevlisi Rahip Harutyun…

BASIN AÇIKLAMASI

“Gerçek Hayat” isimli bir dergide, müteveffa Türkiye Ermenileri Patriği Şnorhk I. Hazretleri’nin adının da içinde bulunduğu bir iftira ve karalama yazısı kaleme alınmış olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.   Bunun yanı…

DUYURU

Müteveffa PATRİK MESROB II Hazretleri’nin vefatının birinci yıldönümünün 8 Mart 2020, Pazar gününe rastladığı Cemaat ve Kilise Vakıf Yönetim Kurulları’na, cemaatimiz mensuplarına duyurulur.   Bu vesileyle S. Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi’nde…

DÜZELTME

Aşağıdaki düzeltme yazısı Marmara gazetesi’ne yayınlanması için gönderilmiştir Patriklik Makamı kalemi, Marmara Gazetesi’nin 3 Şubat 2020, Pazartesi tarihli sayısında yayınlanmış olan “Dün, Patrikhane kabul edilemez namevcudiyetiyle parladı” başlıklı yazısının içeriğine…