CEMAAT VE KİLİSE VAKIF YÖNETİMLERİNİN VE CEMAATİMİZ ÜYELERİNİN DİKKATİNE

Kategori: Belgeler,Cemaat,Kilise
CEMAAT VE KİLİSE VAKIF YÖNETİMLERİNİN VE
CEMAATİMİZ ÜYELERİNİN DİKKATİNE
 
Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan riyasetinde, 26 Ekim 2016, Çarşamba günü toplanan Ruhaniler Genel Meclisi kararı, Meclis Divan’ı tarafından aynı gün yayınlanan bildiriyle ilan edilmişti.
 
Cumhuriyet döneminde, 1961,1990,1998 yıllarında yapılan son üç Patrik seçimlerinde seçim işlemlerinin seçimle iş başına gelmemiş, merhum Patrikler tarafından göreve getirilmiş, Patrik Vekilleri tarafından yürütüldüğünü hatırlatırız.
 
Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan, Patrik Mesrob II. Hazretleri tarafından vekil olarak atanmıştı. Buna rağmen, bu geçiş dönemi için, Ruhaniler Genel Meclisi kendisini Patrik Genel Vekili olarak seçmiş ve görevlendirmiştir. Bu seçim yetkili mercilerce de tanınmıştır. Bu durum göz önünde bulundurularak, Ruhaniler Gene Meclisi tarafından yönetim değişikliği yapılması gündeme gelmemiştir.
 
Özellikle bu yeni geçiş döneminde, Mesih’in sevgi ve esenliğinin hepimizin yüreklerinde yer bulması için dua ediyoruz. Patriklik Makamı’nın kadim gelenek ve adetlerimiz doğrultusunda yapılacak seçimle iş başına gelecek yeni bir Patrik’e teslim edilmesi için, cemaatimizin duada ve çalışmalarda bizlere paydaş olmasını bekliyoruz.
 
RUHANİLER GENEL MECLİSİ DİVANI
zeguyts-tr