CENAZE TÖRENLERİ İLE İLGİLİ RUHANİ MECLİS BİLDİRİSİ

Kategori: Belgeler,Cemaat,Cismani,Kilise

Patrikliğimiz Ruhani Meclisi 1 Temmuz 2020, çarşamba sabahKadasetli Patrik Hazretleri riyasetinde Patrikhane Kurul Salonunda toplandı.

 

Bilindiği üzere, Corona Virüs Pandemisi nedeniyle sağlık sorumlularının tavsiyeleri dikkate alınarak Ruhani Meclis kararıyla 16 Mart 2020 tarihinden itibaren kiliselerimiz toplu ibadete kapatılmıştı. Ruhani Meclisimiz sağlık alanında kaydedilen olumlu gelişmeleri ve belirli izinlerle yaşamın normalleştirilmesi yönündeki çalışmaları dikkate alarak, daha önceDini Nikah (Kilise Düğünü) ve Vaftiz Törenleri ile ilgili düzenlemelerde bulunmuştu.

 

Resmi ve sağlık kurumlarımızın belirlediği maske kullanımı, sosyal mesafe ve dezenfektan kullanımı gibi şartlara uyulduğunu göz önünde bulunduran Meclisimiz aşağıdaki kararları almıştır.

 

  1. Bilindiği üzere kiliselerimizin toplu ibadete kapatılması ertesinde cenaze törenlerinin birinci derece akrabaların katılımıyla mezarlıklarda yapılması kararlaştırılmıştı. Ruhani Meclis üyelericenaze törenlerinin mezarlıklarda icra edilmesinin devamını tavsiye etmektedirler.

 

  1. Yakınlarının uğurlama töreninin kilisede icra edilmesini dileyenler 4 Temmuz 2020, cumartesi gününden itibaren bu törenleri resmi ve sağlık kurumlarımızın belirlediği maske kullanımı, sosyal mesafe ve dezenfektan kullanımı gibi şartlara uyulması kaydıyla gerçekleştirebilirler.

 

  1. Lütfen bu törenlere sadece birinci derecedeki akrabalar katılsın. Bunlar dışında kalanlar doğal olarak vefat edenlerin hatırasına saygı göstermek isteyeceklerdir. Bu olağanüstü durumlarda taziye ve saygılarınızı lütfen telefon veya elektronik ortamdan yararlanarak sunun. Ayrıca cenaze töreni saatinde rahmetlinin ruhunun esenliği için bulunduğunuz yerden dua edebilirsiniz.Aynı önerimiz evlerde yapılacak defin sonrası veya Giragamudk duaları için de geçerlidir. Bu dualarda da lütfen sadece birinci dereceden akrabalar katılsın. Lütfen sağlık kurallarına uyunuz. Bütün bu öneriler cemaatin sağlığının korunması amacıyla yapılmıştır.

 

  1. Taziye bildirmek konusunda törende hazır bulunmakla yetinilmesi ve el sıkışmasından uzak durulmasını tavsiye ederiz. Sağlık koşulları nedeniyle taziye defterine şahsen kayıt yapılması yerine levazımatçı kurumların görevlendireceği kişi tarafından kayıt yapılması gerekmektedir.

 

  1. Kilise salonlarının resmi normlara (4 metrekareye 1 kişi) uymak kaydıyla kabul veya taziye amacıyla kullanılması uygun görülmüştür.

 

Yeni gelişmelerin oluşması durumunda uygulanması gerekli görülen hususların ilan edileceğini cemaatimizin dikkatine sunarız.

Tanrı’nın esirgeyen gölgesi hepimizin üzerinde olsun. Bu olağanüstü durum sona ersin ve ruhani yaşamımızı normal şartlarda eskiden olduğu gibi sürdürebilelim.

 

1 Temmuz 2020

12175

RUHANİ MECLİS DİVANI