“CHRISTIANITY FUNDAMENTAL TEACHINGS” KİTABI YAYINLANDI

Kategori: Belgeler,Bülten,Ekümenik,Kilise

KJTZ8279temel ilkeleriyle -ingilizce .. (1)Kiliseler Ortak Komisyonu, son toplantısını, 29 Ocak 2018, Pazartesi, saat 11:00’de, Patrikhane’de gerçekleştirdi. Rum, Süryani, Katolik ve Protestan kiliselerinin temsilcileri, Patriklik Makamı adına Patrikliğin Kiliselerarası ve Dinlerarası Diyalog yöneticisi Episkopos Sahag Maşalyan tarafından misafir edildi. Toplantıda, kardeş kilise temsilcilerini yanı sıra Rahip Harutyun Damadyan (sekreter), Peder Drtad Uzunyan (komisyonun genel koordinatörü) ve Kitabı Mukaddes Şirketi Müdürü Tamar Karasu hazır bulundular.

Katılımcılar, komisyon tarafından yayına hazırlanan “Christianity Fundamental Teachings” kitabının, Kitabı Mukaddes Şirketi tarafından yayınlanma haberini sevinçle karşıladılar. Bu kitap 2015’de yayınlanan “Temel İlkeleriyle Hristiyanlık” kitabının İngilizce tercümesidir. Kitap, Rum Patriği Bartholomeos Hazretleri’nin, Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Başepiskopos Karekin Bekçiyan’ın, Süryani Patrik Vekili Başepiskopos Mor Filüksinos Çetin’in, Türkiye Katolik Episkoposlar Konferansı Dönem Başkanı Başepiskopos Levon Zekiyan’ın ve Türkiye Protestan Kiliseler Birliği Dönem Başkanı Pastör İhsan Özbek’in onaylarıyla basılmıştır. Toplantı esnasında kitabın tanıtım toplantısı hakkında fikir alışverişi gerçekleşti. Bu bağlamda, 3 Şubat 2018, Cumartesi sabahı, Patriklik Kaymakamı Hazretleri’nin ev sahipliğinde, Ermeni Patrikhanesi’nde “Christianity Fundamental Teachings” kitabının tanıtım toplantısı, ruhani önderlerin, din adamlarının ve davetlilerin katılımlarıyla gerçekleşecektir.