DAVET

Kategori: Belgeler,Cemaat,Cismani

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri,

  1. “ERVAB” ve S. Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bedros Şirinoğlu’nu
  2. Okulu olan cemaat ve semt kilise vakıf yönetim kurulu başkanlarını
  3. Okul kurucu temsilcilerini ve müdürlerini
  4. Ermeni Katolik Cemaati okullarının yönetim kurulu başkanlarını, okul kurucu temsilci ve müdürlerini

okul binalarının depreme dayanıklılığı konusunda, istişarede bulunmak üzere, 1 Eylül 2020, Salı, saat 15:00’de, Patriklik Kilisesi Bezciyan Salonu’nda yapılacak toplantıya davet eder.

İstişari toplantıda, “HAYCAR” uzmanları, yaptıkları incelemeler hakkında bilgi sunacaklardır.

Toplantıya basın mensuplarının katılımına açık olacaktır.

Yapılan incelemelerin sonucu hakkında Patrikhane’de dosya bulunduğu konusunda duyulan söylentileri dikkate alarak Patrik Hazretleri, cemaat çevrelerinde buna bağlı olarak yanlış anlama ve değerlendirmelerin önlenmesi ve şeffaf olunduğunun anlaşılması amacıyla bu toplantıyı düzenlemektedir.

PATRİKLİK SEKRETERYASI