DİN GÖREVLİLERİMİZİN VE KİLİSE VAKIF YÖNETİM KURULLARIMIZIN DİKKATİNE

Kategori: Belgeler

LOGOBilindiği üzere, Covid-19 pandemi sürecinde, ülkemizdeki resmi sağlık kurumlarının yönlendirmeleriyle birtakım kısıtlamalar uygulanmaktadır. Bu kısıtlamalar, şu ana kadar hala devam etmektedir. Bu kısıtlamalar kapsamında, Cumartesi ve Pazar günleri resmi olarak sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

İnancımız gereği, Rab’bin gününü kutsal tutmamız ve bu günde O’nun adını yüceltmemiz gerekmektedir. Fakat, şu ana kadar kısıtlamaların arz ettiği durumlar nedeniyle, Pazar ayinleri ne yazık ki kesintiye uğramıştır.

Bilindiği üzere, kiliselerimizin din görevlilerinin kendi sorumlulukları altında bulunan kiliselerde kendi personellerinin katılımıyla ayin icra etmeleri olanağı sağlanmıştır. Bu bağlamda, kiliselerin din görevlileri ve vakıf yönetim kurulları, kilise personellerinin görevlerini tanımlayan, kişiye özel izin belgeleri hazırlayacaklardır. Benzer bir uygulama, Patriklik Makamı’nın talimatları doğrultusunda, geçtiğimiz Kutsal Hafta’da ve Kutsal Paskalya Yortusu’nda da yürürlüğe konmuştu.

Kadasetli Patrik Hazretleri’nin talimatları doğrultusunda, bu hafta itibariyle, izin belgelerine sahip din görevlilerimizin, görev yaptıkları kiliselerde, kendi personellerinin katılımlarıyla Pazar günleri Surp Badarak sunmaları gerekmektedir.

Aynı zamanda, kilise din görevlileri, kendi sorumluluklarındaki kiliselerin adak günlerinde, daha önce de olduğu gibi Surp Badarak sunmaya devam edeceklerdir.

Bu vesileyle, kısıtlamalar haricindeki günlerde, özellikle kiliselerimizin özel ziyaret günlerinde maske ve dezenfektan kullanmak ve aynı zamanda sosyal mesafe kurallarına uymak koşuluyla, imanlıların törenlere katılabileceklerini hatırlatırız. Aynı zamanda, görevli personel tarafından, törene katılan imanlıların “Filyasyon” amaçlı kayıtları alınacaktır. Kiliseye gelenlerin, bu hususta görevlilere yardımcı olmaları gerekmektedir.

İbadetin devamlılığını amaçlayan Kadasetli Patrik Hazretleri’nin bu talimatının, Tanrı’nın izzeti, kiliselerin bekası ve inanların ruhani yapılanması için, kiliselerde büyük bir titizlikte uygulanacağına inanıyoruz.

PATRİKLİK SEKRETERYASI

6 Nisan 2021
12480