DUGUNLER – 2013 ŞUBAT

Kategori:

DUMAN Piyer ve Aylin (Başaran) 3 Şubat 2013 Pazar günü Kumkapı Sp. Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi’nde evlendiler. Şahitler: Istepan-Hayganuş Maşalı.

KALAYCIOĞLU Can ve Yonca (Talu) 3 Şubat 2013 Pazar günü Narlıkapı Sp. Hovhannes Kilisesi’nde evlendiler. Şahitler: Murat-Nıvart Kalaycıoğlu.

KARATAŞ Arman ve Sultan (Haçikoğlu) 3 Şubat 2013 Pazar günü Kumkapı Sp. Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi’nde evlendiler. Şahitler: Edip-Habibe Destici.