DUGUNLER – 2014 ŞUBAT

Kategori:

FERAHYAN Arek ve Linda (Allahverdioğlu) 2 Şubat 2014 Pazar Beyoğlu Sp. Yerrortutyun Kilisesi’nde evlendiler. Şahitler: Agop- Talar Güven

DEMİR İrfan ve Serli (Arapoğlu) 2 Şubat 2014 Pazar Kumkapı Sp. Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi’nde evlendiler. Şahitler: Nurhan- Ayten Çetinkaya

AGOPYAN Roy Murat ve Lusine (Aghajanyan) 2 Şubat 2014 Pazar Narlıkapı Sp. Hovhannes Kilisesi’nde evlendiler. Şahitler: Arsen- Yasmin İris Rostomyan

TOPALOĞLU Harun ve Serda (Göktaş) 16 Şubat 2014 Pazar Beyoğlu Sp. Yerrortutyun Kilisesi’nde evlendiler. Şahitler: Kamer- Şila Şirinoğlu

AYDIN Ahmet ve Sabin (Göktaş) 23 Şubat 2014 Pazar Samatya Sp. Kevork Kilisesi’nde evlendiler. Şahitler: Mihran- Nazel Samuelyan

YILDIRIM Celattin ve Susanne (Barukyan) 23 Şubat 2014 Pazar günü Kumkapı Sp. Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi’nde evlendiler. Şahitler: Sarkis- Bilge Aslan