DUGUNLER – 2015 OCAK

Kategori:

BOĞOSYAN Antoni Antranik ve Lara (Gesar) 17 Ocak 2015 Cumartesi günü Ortaköy Sp. Asdvadzadzin Kilisesi’nde evlendiler. Şahitler: Mikael Arslanyan