DÜĞÜNLER – 2018 EKİM

Kategori:

KOZAN Aksel Ender ve Nora (KAPRİLYAN) 6 Ekim 2018, Cumartesi günü Beyoğlu Sp. Yerrortutyun Kilisesi’nde evlendiler. Şahitler: Burag-Nora Köçekoğlu.

ÇAKIR Serdar ve Çağla (TUNCEL) 6 Ekim 2018, Cumartesi günü Kumkapı Sp. Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi’nde evlendiler. Şahitler: Dikran-Maral Küçükoğlu.

ÖZCAN Aris ve Selena (DİŞCİ) 7 Ekim 2018, Pazar günü Kumkapı Sp. Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi’nde evlendiler. Şahitler: Artür-Talin Evlin Özcan.

HACİ Onur ve Enna (DEMİRCİ) 7 Ekim 2018, Pazar günü Samatya Sp. Kevork Kilisesi’nde evlendiler. Şahitler: Murat-Hripsime Öznacar.

YELEGEN Toros ve Narod (DEMİRCİOĞLU) 7 Ekim 2018, Pazar günü Samatya Sp. Kevork Kilisesi’nde evlendiler. Şahitler: Alber-Hera Şirvan.

ÇİL Baykar ve Özen (KOTAN) 7 Ekim 2018, Pazar günü Kumkapı Sp. Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi’nde evlendiler. Şahitler: Murat-Tamar Özdemir.