DUGUNLER – 2015 TEMMUZ

Kategori:

KILLIOĞLU Alex Nışan ve Ani (Yeşiltepe) 4 Temmuz 2015 Cumartesi günü Kumkapı Sp. Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi’nde evlendiler. Şahitler: Sarkis Jermen Kıllıoğlu

LECLERE Maxime Bernard ve Melisa (Muradyan) 14 Temmuz 2015 Salı günü Kumkapı Sp. Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi’nde evlendiler. Şahitler: Merujan Ayda Tataryan

VURAL Cevdet ve Arevik (Karamyan) 14 Temmuz 2015 Salı günü Kumkapı Sp. Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi’nde evlendiler. Şahitler: İrfan Gez

BİROS Aras ve Yeliz (Çınar) 26 Temmuz 2015 Pazar günü Samatya Sp. Kevork Kilisesi’nde evlendiler. Şahitler: Kadim Haygan Biros

ÖZDAĞ Deyvit ve Sosi Nıvart (Hergel) 26 Temmuz 2015 Pazar günü Kumkapı Sp. Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi’nde evlendiler. Şahitler: Zadik Maral Özdağ

TINGIR Alen ve Amina (Bascauseviç) 26 Temmuz 2015 Pazar günü Kuruçeşme Yerevman Surp Haç Kilisesi’nde evlendiler. Şahitler: Arda Meteas Cinoğlu