DUYURU

Kategori: Belgeler,Bülten,Cismani

PATRİK SEÇİMİ MÜTEŞEBBİS HEYETİNDEN DUYURU

1 – Tüm seçim bölgelerinde sandıklar kapandıktan sonra başlayacak sayımlar esnasında, Bölge Seçim Komisyonu Asil üyeleri, Delege Müşahitleri, Müteşebbis Heyet Müşahidi ve her bir Patrik adayı tarafından yetkilendirildiği belgelenen azami üç delege adayı mevcut bulunabilir.

Diğer Delege adayları ise sayım yapılan mahallin uzağında bulunup sadece gözlem yapabileceklerdir.

Sükûnetin bozulması durumunda sandık sayımında görevli olan Bölge Seçim Komisyonu, Delege Müşahitleri, Müteşebbis Heyet Müşahidi dışında kalan herkes Bölge Seçim Komisyonu başkanının talimatı ile salondan çıkartılacaktır. Seçimin genel güvenliği için görevli bulunan kolluk kuvvetinin re’sen müdahale etmesi halinde sayım işlemi durdurulur.

2 –Beyoğlu Galata Surp Lusavoriç Ermeni Kilisesi ve Mektebi Vakfı’nın Müteşebbis Heyet’e süresi içinde Patrik Seçim Talimatnamesi’nin 14. maddesine uygun bir seçmen listesi gönderememesi nedeniyle anılan mahalde seçim sandığı kurulabilmesi olanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle toplam sivil delege adayı sayısı 102’ye düşmüştür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRKİYE ERMENİLERİ 85. PATRİK SEÇİMİ
MÜTEŞEBBİS HEYETİ