DUYURU

Kategori: Bülten,Cemaat

Ruhaniler Genel Meclisi 28 Haziran 2017, Çarşamba günü saat 10.00da Patrikhane salonunda Patrik Kaymakamı Başepiskopos Karekin Bekçiyan riyasetinde toplandı. Başepiskopos Karekin Bekçiyan, Başepiskopos Aram Ateşyan ile 24 Haziran 2017, Cumartesi günü yaptığı gürüşme hakkında bilgi sundu. Buna göre, Başepiskopos Karekin Bekçiyan Patrik seçiminin sağlıklı yürümesi ve bu süreçte doğabilecek yanlış anlamaların önlenmesi amacıyla Başepiskopos Aram Ateşyan’ın istifa etmesinin gerekliliğini vurgulamıştır. Başepiskopos Karekin Bekçiyan, uyumun sağlanması uğruna Başepiskopos Aram Ateşyan’ın yazılı istifasını kendiliğinden sunmayı teklif etmiştir. Başepiskopos Aram Ateşyan ise istifa etme niyetinde olmadığını ve toplantı kararlarına saygı duyacağını belirtmiştir. Böylece Ruhaniler Genel Meclisi yapılan oylama sonucunda  22 kabul, 2 red ve 1 çekimser oyla aşağıda belirtilmiş metni onaylayarak Başepiskopos Aram Ateşyan’ın Patrik Genel Vekilliği görevinin ve bu görevin kendisine tanıdığı tüm yetki ve sorumlulukların sona erdiğini kabul etmiştir.

26 Ekim 2016 tarihinde toplanan Ruhaniler Genel Meclisi Patriklik Makamını Münhal ilan ederek, Patrik Mesrob II Hazretleri’ni emekliye sevk etmişti.

15 Mart 2017 tarihinde ise inhilal eden Patriklik Makamına Başepiskopos Karekin Bekçiyan Ruhaniler Genel Meclisi tarafından Patriklik Kaymakamı (Değabah) seçilmişti.

Patriklik Kaymakamı seçimi yapılması sebebiyle yeni Patrik seçilene kadar, Kilisemiz kadim geleneklerine  göre Patriklik Makamı’nın yönetim ve temsiliyet açısından tek yetkilisi Patriklik Kaymakamı Başepiskopos Karekin Bekçiyan’dır. Patriklik Kaymakamı seçimiyle Patrik Genel Vekilliği makamına ihtiyaç kalmamış ve Kilisemiz geleneklerine göre Başepiskopos Aram  Ateşyan’ın, Patrik Genel Vekilliği görevi doğal olarak sona ermiştir.

Patrik seçim sürecinde doğabilecek yanlış anlamaları göz önüne alan Ruhaniler Genel Meclisi  28 Haziran 2017 tarihli toplantısında yapılan oylamayla, Başepiskopos Aram Ateşyan’ın Patrik Genel Vekilliği görevinin ve bu görevin kendisine tanıdığı tüm yetki ve sorumlulukların sona erdiğini ilan etmiştir.”

Sayın cemaatimize duyurulur.

ERMENİ PATRİKLİĞİ