DÜZELTME

Kategori: Belgeler,Cemaat,Cismani,Ekümenik,Kilise

Aşağıdaki düzeltme yazısı Marmara gazetesi’ne yayınlanması için gönderilmiştir

Patriklik Makamı kalemi, Marmara Gazetesi’nin 3 Şubat 2020, Pazartesi tarihli sayısında yayınlanmış olan “Dün, Patrikhane kabul edilemez namevcudiyetiyle parladı” başlıklı yazısının içeriğine üzüntüyle vakıf olmuştur.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, Sayın Rober Haddeciyan’ın entellektüel kişiliği ve edebi değeri hakkında Patrikliğimiz nezdinde hiçbir tereddüt bulunmamaktadır. Zaten geçmişte, Patriklik Makamı, rahmetli selefimiz Müteveffa Patrik Mesrob II Hazretleri’nin eliyle takdirlerini sunmuştur. Patriklik Makamı, kiliseler arası sağlıklı işbirliği prensiplerine sadık kalarak, kardeş Ermeni Katolik cemaati hiyerarşisiyle iyi ilişkilerini sürdürmüştür ve sürdürmektedir.

Ermeni Katolik Cemaati’nin, Ermeni Cemaati’ne mensup bir kişiyi takdir etmek için izin almasına, doğal olarak gerek yoktur. Geçmişte, bu çerçevede icra edilmiş, Merhum Ara Güler’in Hisus Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nde ödüllendirilmesi töreninde, Patriklik Makamı temsilcisi vasıtasıyla hazır bulunmuştu.

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri ve Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Pek Muhterem Başepiskopos Levon Hazretleri arasında ilk günden itibaren var olan iyi ilişkiler çerçevesinde çeşitli buluşmalar gerçekleşmiştir. Planlanan bu ödüllendirmenin, Patriklik Makamı’nın ruhani yetki sınırları içersinde bulunan Feriköy Surp Vartanants Ermeni Kilisesi salonunda gerçekleştirileceği göz önünde bulundurularak, önceden Patrik Hazretleri’yle istişarede bulunulması yerinde olacaktı. Kadasetli Patrik Hazretleri, Patriklik Makamı ve kardeş Ermeni Katolik Cemaati arasında bulunan iyi ilişkileri ve onurlandırılan Haddeciyan’ın takdire değer emeğini göz önünde bulundurarak, bu tören hakkında olumsuz bir tavır takınmayı arzu etmemiş, sadece törene şahsen katılmayı uygun görmemiştir.  Patrik Hazretleri’nin ve ruhanilerin namevcudiyetini “boykot” olarak nitelemek tamamen yanlıştır. Patrik Hazretleri bu doğrultuda törene katılmamaları yönünde hiçbir ruhaniye talimat vermemiştir.

Patriklik Makamı, bir sevgi nişanesi olarak çiçek göndermiştir. Ayrıca, Patriklik Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan, törende Patrik Hazretleri’ni temsil etmesi konusunda Patriklik Makamı’nın talimatını Patrikliğe mensup Başepiskopos Aram Ateşyan’a iletmiştir. Bu bağlamda, “boykot” olarak nitelendirilen söz konusu namevcudiyete, hakaretamiz ve aşağılayıcı bir anlam atfeden iddialar kabul edilemez.

Bu vesileyle belirtmek isteriz ki, Patrik Hazretleri’nin davetiyesi posta vasıtasıyla iletilmiştir. Kilisenin vaizi ve Genel Sekreter Başrahibin davetiyesi ise önce mesaj yoluyla, akabinde ise Feriköy Kilisesi sekreterliğine bırakılmak suretiyle, 30 Ocak tarihinde iletilmiştir. Başrahip Anuşyan, şehir dışında daha önce tespit edilmiş randevusu nedeniyle katılamamıştır. Ayrıca, belirtilmesi gereken bir diğer husus ise, ruhanilerimizden hiç birine davetiye gönderilmemiştir.

Randevu tespiti hususunda da bir düzeltme yapılması gereği hâsıl olmuştur. Patrik Hazretleri’nden randevu talep edildiği doğrudur. Patrik Hazretleri’nin randevu programı çerçevesinde bir randevu tespiti konusunda Sayın Garo Hamamcıyan’la irtibata geçilmiştir. Kendisi, Sayın Rober Haddeciyan’ın rahatsızlığı nedeniyle randevuya icabet edemeyeceğini bildirmiştir. Bu nedenle randevu talebi, belirsiz bir tarihe ertelenmiştir. Aynı zamanda, Sayın Haddeciyan’ın sağlığına kavuşmasından sonra, yeni bir randevu tespiti konusunda Patriklik Makamı’yla temasa geçilmesi önerilmiştir.

Patriklik Makamı’nın, herhangi bir törenin görkemini veya ihtişamını arttırmak amacıyla hazır bulunmadığı aşikârdır. Gerekli protokol esaslarının dikkate alınmasını ve Patrik Hazretleri’nin bu töreni yüksek katılımlarıyla onurlandırmalarını dilerdik.

Bu vesileyle, Patrik Hazretleri’nin, ödüle layık görülen Sayın Rober Hadderciyan’ı bir kez daha kutladıklarını, kendilerine sağlıklı bir yaşam, edebiyatımız ve kültürümüzdeki katkılarının devamlı olmasını dilediklerini belirtiriz.

PATRİKLİK SEKRETERYASI