1. Patriklik Sosyal Yardım Komisyonu
  Sevgi (Eski Şarapnel) Sok. No: 6, 34130 Kumkapı
  Tel.: (0212) 517-0970 veya 0971
  Faks: (0212) 516-4833
  E-mail: haybaddivan@gmail.com , haybadtivan@gmail.com
  Web Sitesi: http://www.lraper.org , www.turkiyeermenipatrikligi.com
 2. Patrikhane Kullanılmış giyim eşyası değerlendirme komisyonu
  Sevgi (Eski Şarapnel) Sok. No: 6, 34130 Kumkapı
  Tel.: (0212) 517-0970 veya 0971
  Faks: (0212) 516-4833
  E-mail: haybaddivan@gmail.com , haybadtivan@gmail.com
  Web Sitesi: http://www.lraper.org , www.turkiyeermenipatrikligi.com
 3. Kumkapı Fakirlere Yardım Kolu
  Surp Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi
  Sevgi (Şarapnel) Sok. No: 3, 34130 Kumkapı
  Tel. : (0212) 516-2517
  Faks: (0212) 517-2614
  E-mail: info@vorodman.com
  Web Sitesi: http://www.vorodman.com
 4. Samatya Fakirlere Yardım Kolu
  Surp Kevork Ermeni Kilisesi
  Marmara Cad. No: 47, 34098 K. M. Paşa
  Tel. :  (0212) 585-0193
  Faks : (0212) 585-0602
  E-mail: surpkevork2011@hotmail.com
 5. Gedikpaşa Fakirlere Yardım Kolu
  Surp Hovhannes Ermeni Kilisesi
  Sarayiçi Sok. No: 7, 34126 Gedikpaşa
  Tel.: (0212) 517-8078
  Faks: (0212) 458-6427
  E-mail: g.surphovhannes@hotmail.com
 6. Üsküdar Fakirlere Yardım Kolu
  Surp Haç Ermeni Kilisesi
  Selamsız, Kozanoğlu Sok. No: 1, 34664 Üsküdar
  Tel.: (0216) 553-0250
  Faks: (0216) 343-9802
 7. Kadıköy Fakirlere Yardım Kolu
  Surp Takavor Ermeni Kilisesi
  Muvakkithane Cad. No: 44/1, 34710 Kadıköy
  Tel.: (0216) 336-0166
  Faks.: (0216) 337-4789
  E-mail: surptakavor@ttmail.com
 8. Feriköy Fakirlere Yardım Kolu
  Surp Vartanants Ermeni Kilisesi
  Şahadet Sok. No: 13, 34379 Feriköy
  Tel. (0212) 248-2913 ve (0212) 247-3464
  E-mail: kilise@vartanants.com
 9. Beyoğlu Fakirlere Yardım Kolu
  Surp Yerrortutyun Ermeni Kilisesi
  Sahne Sok. No: 6, 34435 Galatasaray
  Tel.: (0212) 244-1382, (0212) 293-3181
  Faks: (0212) 245-5521
 10. Topkapı Fakirlere Yardım Kolu
  Surp Nigoğayos Ermeni Kilisesi
  Sulukule Cad. Posta Yolu Sok. No: 159, 34093 Topkapı
  Tel.: (0212) 523-6582
  Faks: (0212) 523-2124
 11. Bakırköy Fakirlere Yardım Kolu
  Dzınunt Surp Asdvadzadzni Ermeni Kilisesi
  Ebuzziya Cad. No: 34 / Ömer Naci Sok. No: 15, 34140 Bakırköy
  Tel.: (0212) 571-6575
  Faks: (0212) 543-5240
  E-mail: b.s.a.vakif@hotmail.com
 12. Yeşilköy Fakirlere Yardım Kolu
  Surp Stepanos Ermeni Kilisesi
  İnci Çiçeği Sok. No: 4, 34149 Yeşilköy
  Tel.: (0212) 573-0243
  Faks: (0212) 663-4261