Feriköy Okulu’ndan Yetişenler Derneği

Şahadet Sok. No: 46, 34379 Feriköy.
Tel. (0212) 246-6055
Fax: (0212) 248-2913
Web Sitesi: www.feoyd.com

Derneğimiz 21.11.1961 tarihinde Asdğik Albak, Tatyos Günter, Ardaşes Nışanyan, Hımayak Kocamoğlu, Keğam Ormancıyan, Varujan Keleşoğlu ve Anahit Kürkçüoğlu tarafından kurulmuştur. İlk Başkan Asdğik Albak, başkan yardımcısı ise Tatyos Günterdir.

İlk Dernek Yönetim Kurulu Surp Vartanants Ermeni Kilisesi girişindeki şimdiki “Fakirler Kolu odası”nda toplanmıştır.

İlk Toplantı Kararı:
“Derneğin amacı Feriköy Ermeni Ortaokulu’ndan yetişenler arasında birlik, yardımlaşma ve kültürel faaliyetlerin teminine çalışmaktır. Derneğin amacını gerçekleştirmek mezunların derneğe karşı ilgilerini çoğaltmak için, çeşitli faaliyetlerde bulunur. Konferanslar, kurslar, yarışmalar, münazaralar, folklor, tiyatro ve sanatsal çalışmalar, slayt ve film gösterileri, çeşitli eğlence programları, çay ve balolar tertip eder, fakir ve hasta öğrencilere yardım eder. Sınıf ve okul birincilerine hediyeler vermek suretiyle taltif ve teşvik eder. Ayrıca okul mezunu fevkalade fakir öğrencilerin tahsilinin teminine çalışır kültürel ve eğlence amacıyla geziler düzenler.” şeklindedir…

1983 Senesinden itibaren Kilise’nin karşısındaki binada faaliyet göstermeye başlamıştır. 2012 yılında yenilenen binada faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir.