GEDİKPAŞA KİLİSESİ YÖNETİCİLERİ’NİN ZİYARETİ

Kategori: Cemaat,Cismani,Kilise

Kadesetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 28 Ağustos 2020, Cuma, Patrikhane’de, Gedikpaşa S. Hovhannes Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu üyelerini, Din görevlisi Kd. Peder Drtad Uzunyan önderliğinde kabul etti.

Konuklar Patrik Hazretleri’ne nezaket ziyaretinde bulunmuşlardı. Sohbet esnasında, vakıf yönetim kurulu başkanı Harutyun Şanlı’nın vefatı sonrası, başkanlık görevine Murat Özçelik’in seçildiğini belirttiler. Aynı zamanda, kilisede yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler verdiler. Özellikle, kilise hayratlarından biri hakkındaki olumlu gelişmeyi Patrik Hazretleri’yle paylaştılar.

GEDIKPASA

Patriklik Hazretleri nezaket ziyareti münasebetiyle teşekkür ederken, merhum başkan Harutyun Şanlı’yı andı ve onun önderliğinde yönetim kurulunun gerçekleştirdiği çalışmalara değindi. Bu bağlamda, yönetimin görevi yeni üstlenen başkan önderliğinde de başarılı çalışmalarına devam etmesini diledi.