Getronagan Korosu / Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi, Karaköy

Gözetmen: Peder Şirvan Mürzyan
Baş Muganni: Norayr Köseoğlu

Galata Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nin korosudur. Semtteki Getronagan Lisesi’nden adını alan bu koro, 1971’de kurulmuştur. Koroyu ilk oluşturanların büyük çoğunluğu “Gomidas Korosu”nun eski üyeleri olmuştu. Karma koro bir dönem Kutsal Sunu (S. Badarak) İlahileri’ni Yegmalyan ve Gomidasyan olarak seslandirmişlerdi. İlk şef ise Garo Arman olmuştur. Bu dönemde birçok konsere katılmıştır. 2013’te Getronagan Okulu’nun 125. Yılı kapsamında Sayat Nova Korosu ile bir ortak konser düzenlemiştir.

Günümüzde Ovsanna Kalender önderliğinde çalışmalarına devam ederken, Kutsal Sunu (S. Badarak) İlahileri’ni Gomidasyan olarak seslendirmeye devam etmektedir.