Getronagan Lisesi’nden Yetişenler Derneği

Harbiye, Prof. Celal Öker Sok. No: 2, 34373 Harbiye.
Tel. (0212) 240-4128
Fax. (0212) 224-6031.

11 Ekim 1947 yılında aşağıda adı geçen Getronagan’lılar tarafından kurulmuştur: Vartan Begyan – avukat (başkan), Zareh Magar – diş hekimi (başkan vekili), Aram Antreasyan – mühendis (sekreter), Ardaşes Mateosyan – işadamı (veznedar), Harutyun İşhan – diş hekimi (üye). Bu kişiler aynı zamanda ilk Yönetim Kurulu’nu da oluşturmuşlardır. Dernek merkezi olarak Beyoğlu, Hasnun Galip Sok. No:17’deki binanın ilk katı kiralanır.

25 Ocak 1948’de toplanan ilk Genel Kurul’un divan heyeti şu şekilde oluşur: Istepan Aratan (başkan), Gazaros Balcıyan (başkan vekili), Mayda Olçay (sekreter), Dikran Hacıyan (yazman).

22 Haziran 1948’de iki aylık bir dergi yayımlanması kararlaştırılır. 1970 yılına kadar devam eden bu edebiyat ve sanat dergisinin adı ise “Hantes Mşaguyti” (Kültür Dergisi) olur.

Derneğin ikinci adresi Şişli Halaskargazi Cad. üzerindeki bir binanın bodrum katı olur. Dernek daha sonra kendi mülkü olan Harbiye Celal Öker Sok. No: 2’deki binanın giriş katına taşınarak günümüze kadar faaliyetlerini sürdürmektedir.

Burada özellikle Getronagan Okulu Derneği’nin fikir babasının Getronagan okulu öğrencilerinden, daha sonra araştırmacı yazar ve edebiyatçı Hagop Siruni Cololyan olduğunu hatırlamak gerekir. Böylece, ilk Getronagan Okulu’ndan Yetişenler Derneği’nin 1909 yılında Hagop Siruni, Avedik Mesrobyan, Hırant Saryan, Kurken Elmasyan, Vahan Asasyan ve Horen Asaduryan tarafından kurulmuş olduğunu söyleyebiliriz.