GOMİDAS VARTABED’E İTHAF EDİLEN KONSERDE “MESROBYAN KOROSU” ADI İLAN EDİLDİ

Kategori: Cemaat,Cismani,Dini

Gomidas Vartabed’in 150. doğum yılı vesilesiyle Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde, 22 Ağustos 2019, Perşembe akşamı, Nersesyan Korosu ve Gazturman Gayan (Kınalıada Dinlenme Evi) işbirliğiyle bir konser düzenlendi. Törene, Adalar Din Görevlisi Rahip Harutyun Damadyan riyaset etti. Konserde, Kd. Peder Krikor Damadyan, Peder Zaven Bıçakçıyan, Diyakos Artun Tekiroğlu, S. Krikor Lusavoriç Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Levon Şadyan ve arkadaşları, Gazturman Gayan Yönetim Kurulu Başkanı Ari Çolak ve arkadaşları, Kamp Müdürü Liza Çolakoğlu, Nersesyan Tbrats Tas üyeleri ve müziksever adalılar katıldılar.

Derın Demir’in okuduğu şiir ile başlayan gecede, sunuculuğu Koro’nun genç elemanları Lidya Liman ve Sarin Bal üstlendiler. Sunucular, konserin kime ve ne amaçla ithaf edildiğini paylaştılar.  Öncelikle küçüklerin, sonrasında ise büyüklerin sahne aldığı gösteride, çocuklar Hrant Çizmeciyan ve Tatyana Demir öncülüğünde ve Sirun Sirunyan, Sevan İnyapan, Sevan Garabedyan, Nora İpekçi, Nadin Midoyan ve Talar Midoyan’ın enstrümanlarıyla eşsiz bir gece yaşattılar.

 

Yaklaşık yarım saat süren programın ilk kısmında Kilise’nin en küçük solistleri, mimik ve sesleriyle, hazır bulunan herkesi etkilediler. Miniklerin gösterisi sonrasında, gruba büyükler de katıldılar ve toplu resim çekimi gerçekleşti. Bu vesileyle söz alan Rahip Harutyun önemli bir açıklamada bulundu, çocuk korosunun yeni bir isimle anılacağını belirterek şu ifadelere yer verdi: “Bu konser Gomidas Vartabed’in doğumunun 150. Yılına ithaf edilmiştir. Zaten tüm dünya kendisini tanıyor ve farklı mekânlarda anılmaya devam edecek. Fakat bizler şu anda Kınalıada’da O’nu anıyoruz. Bu vesileyle, hatırlamamız gereken önemli bir isim daha var, o da Patrik Mesrob II. Hazretleri. O’nun önderliğinde 1980lerden sonra çocuklar bu çatı altında kendi şarkılarını söylemeye ve dinlemeye başladılar. Dolayısıyla, bugünkü tablonun temeli Müteveffa Patrik Hazretleri’ne dayanıyor. Gomidas Vartabed’in doğumunun 150. yıldönümünün ve Patrik Hazretleri’nin vefat edişinin aynı yıla rastladığını göz önünde bulundurarak, Adalar Din Görevlisi sıfatımla, çocuk koromuzun yeni bir isimle anılacağını müjdelemek isterim. Bu gün itibariyle, Kilisemiz’in Nersesyan Korosu bünyesine Mesrobyan Çocuk Korosu dâhil edilmiştir. Az sonra sahnede Mesrobyan ve Şınorhkyan korolarını bir arada göreceğiz. Onların bir arada bulunması, iki büyük din adamından aktarılan kültürel geleneğin bizlere hangi prensiplerle ulaştığını hatırlatacaktır”. Rahip Damadyan’ın bu sözleri Kilise’de hazır bulunanlar tarafından uzun süre alkışlandı.

KINALI HAMERK 2

Daha sonra programın ikinci kısmına geçildi. Bu bölüm daha coşkulu geçti, çünkü gruba enstrümanların etkisi de dâhil oldu. Rabb’in Duası ile başlayan program esnasında, dinleyiciler birçok eseri dinlediler. Koro üyelerinin solo performansı da eklenince programın coşkusu zirveye ulaştı.

Tören sonunda konuşan Rahip Harutyun, konserde emeği geçen gönüllülere kilise adına takdirname ve anı hediyesi takdim etti. Şef Hrant Çizmeciyan, Tatyana Demir, Sirun Sirunyan, Sevan İnyapan, Sevan Garabedyan, Nora İpekçi, Nadin Midoyan ve Talar Midoyan dinleyicilerin yoğun takdirlerine layık oldular. Rahip Harutyun son olarak Gomidas Vartabed’in müziği hakkında konuşarak, şu ifadelere yer verdi. “Gomidas Vartabed, genellikle hüzünlü yüzüyle önümüzde belirir. Bu akşam ise bizler büyük bir coşkuyla da onu anabileceğimizi hatırladık. Bunu gerçekleştirebilmenin tek yolu, O’nun ruhuna sirayet etmektir. Çocukların koral olarak söyledikleri parçalar, koro kavramı yoluyla bizlere Gomidas’ı hatırlatırken, enstrümanların tınısı ise O’nun zihniyetini bizlere hatırlatır. O’nun yaşadığı bu adada, onun parçalarını canlı dinlemek ne hoş. Bu koronun kurulmasını bizler Patrik Şınorhk’a ve Patrik Mesrob’a borçluyuz. Çünkü Patrik Şınorhk’un izni ve Patrik Mesrob’un devasa çalışması sonucunda kültürel yaşam hız kazanmaya başladı. Eskiden sadece Pazar ayinlerinin yapıldığı bu kilisede, hizmet anlayışı O’nun sayesinde değişti. Burada bu şarkıları söyleyenler, yöneten ve dinleyen birçok kişi bu anlayışın ürünüdür. Dolayısıyla Gomidas Vartabed’i ve O’nu bizlere öğretenleri saygıyla anıyoruz”.

KINALI HAMERK

Tören, Patrik Mesrob II. ile bütünleşen “Nakh Khıntretsek” ilahisinin, hep bir ağızdan söylenmesiyle son buldu. Kilisede hazır bulunan herkes, hep bir ağızdan ve büyük bir coşku ile bu parçayı seslendirdi.