Haberler

98

ԱՄԵՆ. Ս. ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՀԱՅՐՆ ՕՐՀՆԵՑ ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏՆԵՐԸ

 Ն.Ա.Տ. Մեսրոպ Ս. Պատրիարք Հայրը 1 Յուլիս 2005 Ուրբաթ երեկոյեանմասնակցեցաւ Գարակէօզեան Վարժարանի 2005-իշրջանաւարտութեան հանդէսին, որ սարքուեցաւ Վարժարանիպարտէզին մէջ։ Հանդիսութեան ներկայ էին այս տարուան շրջանաւարտները, իրենցծնողներն ու ընտանեկան պարագաները, Գարակէօզեան Վարժարանիուսուցչաց…