Անարատ Յղութիւն Վարժարան, Բանկալթի

(Papa Roncalli (Ölçek) Sok. No: 198, 34373 Pangaltı)
Հիմնադիր՝ Էմիլին Միմար Müdür:
Հեռ.՝ (0212) 240-5752 Faks: