Գնալը Կղզիի Գերեզմանատուն

(Şükrü Gülesin (Mezarlık) Sok. No: 1, 34977 Kınalıada)
Հեռ.՝ (0212) 381-4214.

Գերեզմանատունը գոյութիւն ունի 19րդ դարէն սկսեալ, երբ արդէն հայերը սկսած էին բազմանալ կղզիին մէջ։ Տարածութիւնն է 1803 քռ. մեթր։ Գերեզմանատան հողը նուիրուած էր 1855ին Անպէր եւ Յովհաննէս Եազըճըօղլուի կողմէ։ 1932ին գերեզմանատան մէջտեղէն բացուած ճամբու մը պատճառաւ, վերի մասը 1937ին թողուեցաւ թրքական վաքֆին եւ վերածուեցաւ Մահմետականներու գերեզմանատան։

Գերեզմանատան մէջ թաղուած են՝
Դեր-Գնդապետ Տքթ. Ենովք Պէյ Փափազեան             (1860-1913)
Օրէնսգէտ հեղինակ Սարգիս Գարագոչ             (1865-1944)
Գնդապետ Տքթ. Սարգիս Պէյ Պէրպէրեան