ԳՈՅՈՒԹԵՆԷ ԴԱԴՐԱԾ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՈՒՆԵՐ

 

  1. Ալէմտաղ
  2. Պէշիկթաշ
  3. Պէյքօզ
  4. Տաւուտփաշա
  5. Քարթալ
  6. Բանկալթի
  7. Էյիւպ