ԴԱՍ ԺԱՌԱՆԳԱՒՈՐԱՑ

  • Սարվէն Կսրկ. Պըչաքճը
    Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1991։ Կիսասարկաւագ՝ 2014։