ԴԱՍ ՈՒՐԱՐԱԿՐԱՑ

 • Յարութիւն Չիլինկիրեան
  Ծնեալ՝Ստանպուլ, 1938։ Ուրարակիր՝ 1960։
  Գնալը Կղզի
 • Յարութիւն Արամ Կիւրեղեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1947։ Ուրարակիր՝ 1966։
  Կէտիկփաշա։
 • Գրիգոր Նաքքաշեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1942։ Ուրարակիր՝ 1969։
  Պիւյիւքտէրէ։
 • Կարօ Հալէպլի
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1950։ Ուրարակիր՝ 1972։
  Գատըգիւղ։
 • Պերճ Շահպազ
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1950։ Ուրարակիր՝ 1974։
  Կէտիկփաշա։
 • Մանուէլ Մանուկեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1961։ Ուրարակիր՝ 1979։
  Պիւյիւքտէրէ։
 • Վարդան Մագսուտեան
  Ծնեալ՝Ստանպուլ, 1954։ Ուրարակիր՝ 1980։
  Սկիւտար, Ս. Կարապետ։
 • Վահէ Օհանեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1934։ Ուրարակիր՝ 1990։
  Մայր Տաճար։
 • Հայկ Ճիհանկիւլեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1964։ Ուրարակիր՝ 1990։
  Գուրուչէշմէ։
 • Մուրատ Աքկիւն
  Ծնեալ՝ Մարտին, 1976։ Ուրարակիր՝ 1993։
  Սամաթիա։
 • Յակոբ Ալսամուր
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1945։ Ուրարակիր՝ 1995։
  Մայր Տաճար։
 • Սեւան Ճիհանկիւլ
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1970։ Ուրարակիր՝ 207։
  Թօփգաբը։
 • Այտըն Թօփարլաք
  Ծնեալ՝ Մարտին, 1978։ Ուրարակիր՝ 2007։
  Նառլըգաբու։
 • Վահան Եիւճէճան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1945։ Ուրարակիր՝ 2008։
  Պաքըրգիւղ։
 • Մարթէն Չուլհաճը
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1967։ Ուրարակիր՝ 2008։
  Օրթագիւղ:
 • Յարութիւն Գըզմազօղլու
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1956։ Ուրարակիր՝ 2008։
  Արտասահման:
 • Գամէր Արբաճըք
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1976։ Ուրարակիր՝ 2008։
 • Հրանդ Չիզմէճեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1971։ Ուրարակիր՝ 2008։
  Գնալը Կղզի։
 • Արի Տէմիրճիօղլու
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1978։ Ուրարակիր՝ 2008։
  Ենիգիւղ։
 • Ալէն Քէչէճիօղլու
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1984։ Ուրարակիր՝ 2009։
  Սամաթիա։
 • Փօլ Ըրկավ
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1985։ Ուրարակիր՝ 2009։
  Սամաթիա։
 • Արա Քուրտօղլու
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1985։ Ուրարակիր՝ 2009։
  Սամաթիա։
 • Զարեհ Ազարեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1941։ Ուրարակիր՝ 2011։
  Գատըգիւղ։
 • Արաս Սարըչօպան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1986։ Ուրարակիր՝ 2012։
  Գատըգիւղ եւ Գնալը Կղզի։
 • Մուրատ  Խաչիկօղլու
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1983։ Ուրարակիր՝ 2013։
  Պաքըրգիւղ եւ Գնալը Կղզի։
 • Արէտ Տէմիր
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1983։ Ուրարակիր՝ 2013։
  Մայր Տաճար:
 • Հերման Քըր
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1991։ Ուրարակիր՝ 2013։
  Մայր Տաճար:
 • Արա Էօզկիւնտիւզ
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1984։ Ուրարակիր՝ 2013։
  Սկիւտար Ս. Խաչ Եկեղեցի
 • Արտա Սունա
  Ծնեալ՝ Տիգրանակերտ 1987։ Ուրարակիր՝ 2013։
  Սկիւտար Ս. Խաչ Եկեղեցի:
 • Հերման Արզուման
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ։ Ուրարակիր՝ 2014։
  Սամաթիա:
 • Շահին Ճան Քալտըրըմ
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1993։ Ուրարակիր՝ 2014։
  Սամաթիա:
 • Մելքոն Արըք
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1986։ Ուրարակիր՝ 2014։
  Սամաթիա:
 • Արդար Պաղճը
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1986։ Ուրարակիր՝ 2014։
  Պաքըրգիւղ:
 • Մուրատ Թոկաչ
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1984։ Ուրարակիր՝ 2014։
  Նառլըգաբը
 • Գարեգին Աւետիքեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1934։ Ուրարակիր՝ 2014։
  Պիւյիւքտէրէ:
 • Գէորգ Չամ
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1944։ Ուրարակիր՝ 2014։
  Մայր Տաճար։
 • Յովսեփ Գույումճեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1966։ Ուրարակիր՝ 2014։
  Մայր Տաճար։
 • Մկրտիչ Նարլը
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1976։ Ուրարակիր՝ 2014։
  Պէշիկթաշ։
 • Ռոպէր Տօղանայ
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1977։ Ուրարակիր՝ 2014։
  Օրթագիւղ։
 • Սեւան Տէսթիճի
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1991։ Ուրարակիր՝ 2014։
  Պէշիկթաշ։
 • Գամէր Քասապ
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1991։ Ուրարակիր՝ 2014։
  Պէշիկթաշ։
 • Ճան Էվեաբան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1991։ Ուրարակիր՝ 2014։
  Մայր Տաճար։
 • Յարութիւն Էօզչէլիք
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1956։ Ուրարակիր՝ 2014։
  Սկիւտար Ս. Կարապետ։
 • Տարօն Մարտիկեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1960։ Ուրարակիր՝ 2014։
  Գումգաբու Դուրս:
 • Սեւան Մըղտըս
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1976։ Ուրարակիր՝ 2014։
  Գումգաբու Դուրս:
 • Սարգիս Բարսեղեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1963։ Ուրարակիր՝ 2015։
  Սկիւտար Ս. Խաչ Եկեղեցի:
 • Արէն Քուշ
  Ծնեալ՝ Վաքըֆգիւղ 1998։ Ուրարակիր՝ 2015։
  Վաքըֆգիւղ:
 • Շանթ Չէվիք
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ ։ Ուրարակիր՝ 2015։
  Սամաթիա:
 • Ժիրայր Աքմերճան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ ։ Ուրարակիր՝ 2015։
  Կէտիկփաշա:
 • Գէորգ Չաղլըչուպուքճու
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1946։ Ուրարակիր՝ 2015։
  Կէտիկփաշա:
 • Կարօ Ակօշեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1962։ Ուրարակիր՝ 2015։
  Կէտիկփաշա:
 • Հերման Փորթագալեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1966։ Ուրարակիր՝ 2015։
  Կէտիկփաշա:
 • Արեգ Թաշճեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1988։ Ուրարակիր՝ 2016։
  Գատըգիւղ եւ Գնալը Կղզի։
 • Երուանդ Չիյտէմեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1969։ Ուրարակիր՝ 2016։
  Գումգաբու Դուրս:
 • Յարութիւն Սահակեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1949։ Ուրարակիր՝ 2018։
  Ենիգաբու:
 • Սերտար Չաքան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ։ Ուրարակիր՝ 2017։
  Գումգաբու Դուրս:
 • Յակոբ Չավուշեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1967։ Ուրարակիր՝ 2019։
  Օրթագիւղ:
 • Խաչիկ Ներսէսեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1991։ Ուրարակիր՝ 2019։
  Օրթագիւղ:
 • Արի Էօզտէր
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1995։ Ուրարակիր՝ 2019։
  Գատըգիւղ:
 • Թադէոս Շանթ Քարափէքմէզ
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 2002։ Ուրարակիր՝ 2019։
  Ենիգաբու:
 • Կարէն Էմիրխանեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1993։ Ուրարակիր՝ 2019։
  Ֆերիգիւղ:
 • Արտէն Թունչ
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 2001։ Ուրարակիր՝ 2019։
  Ֆերիգիւղ:
 • Արթիւր Պաղտասարեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1983։ Ուրարակիր՝ 2020։
  Գուրուչէշմէ:
 • Միսաք Հէրկէլեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1954։ Ուրարակիր՝ 2020։
  Վաքըֆգիւղ:
 • Ռաֆֆի Աբար
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1997։ Ուրարակիր՝ 2020։
  Սկիւտար Ս. Խաչ:
 • Պուրակ Կէօչէր
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ 1954։ Ուրարակիր՝ 2020։
  Սամաթիա։