ԴԱՍ ՍԱՐԿԱՒԱԳԱՑ

 • Արտաշէս Սրկ. Նշանեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1924։ Սարկաւագ՝ 1959։
 • Յակոբ Սրկ. Փափազեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1932։ Սարկաւագ՝ 1970։
  Գումգաբը Դուրս եւ Ղալաթիա։
 • Յակոբ Սրկ. Քեսքինեան
  Ծնեալ Մալաթիա, 1952։ Սարկաւագ՝ 1970։
  Սկիւտար Ս. Խաչ։
 • Ժիրայր Սրկ. Պաքըրճեան
  Ծնեալ՝ Հերակլիոն (Կրէտէ), 1929։ Սարկաւագ՝ 1975։
  Հերակլիոն
 • Արշաւիր Սրկ. Պիւյիւքիշման
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1946։ Սարկաւագ՝ 1976։
  Սկիւտար, Ս. Խաչ
 • Պերճ Սրկ. Քաջ
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1943։ Սարկաւագ 1978։
 • Վահրամ Սրկ. Լիւլէճեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1954։ Սարկաւագ՝ 1979։
  Թաքսիմ։
 • Յակոբ Սրկ. Պուլամաճեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1957։ Սարկաւագ 1980։
 • Սեդրակ Սրկ. Տաւութհան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1946։ Սարկաւագ՝ 1980։
  Ֆէրիգիւղ։
 • Եղիա Սրկ. Չալըշըրեան
  Ծնեալ՝ Պաթման, 1962։ Սարկաւագ 1981։
  ԳնալըԿղզի։
 • Յակոբ Սրկ. Զաքարեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1933։ Սարկաւագ՝ 1981։
  Պիւյիւքտէրէ։
 • Հմայեակ Սրկ. Գոչունեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1934։ Սարկաւագ՝ 1982։
  Ֆէրիգիւղ։
 • Լեւոն Սրկ. Էօզբէմպէ
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1928։ Սարկաւագ 1986։
  Կէտիկփաշա։
 • Ռոպէր Սրկ. Ք.Աքպուլութեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1958։ Սարկաւագ՝ 1986։
  Մայր Տաճար եւ Գնալը Կղզի։
 • Ռոյ Սրկ. Քիւչիւքաթէշեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1968։ Սարկաւագ՝ 1989։
  ԳնալըԿղզի։
 • Վարդգէս Սրկ. Փէստիլճեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1957։ Սարկաւագ՝ 1991։
  Մայր Տաճար։
 • Խաչիկ Սրկ. Սարըլըեան
  Ծնեալ Ստանպուլ, 1959։ Սարկաւագ՝ 1991։
  Սամաթիա։
 • Վաղարշակ Սրկ. Սերովբեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1970։ Սարկաւագ 2002։
  Պատրիարքարան։
 • Գէորգ Սրկ. Ներկիզեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1977։ Սարկաւագ՝ 2009։
  Սամաթիա։
 • Լեւոն Սրկ. Գույումճեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1943։ Սարկաւագ՝ 2009։
  Պէյօղլու։
 • Յարութիւն Սրկ. Գույումճեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1955։ Սարկաւագ՝ 2009։
  Օրթագիւղ։
 • Ալեն Տիրան Սրկ. Ներկիզեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1980։ Սարկաւագ՝ 2011։
  Սամաթիա։
 • Սայաթ Սրկ. Չնարեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1986։ Սարկաւագ՝ 2011։
  Ֆէրիգիւղ եւ Գնալը Կղզի։
 • Յարութիւն Սրկ. Սարգիսեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1933։ Սարկաւագ՝ 2011։
  Նառլըգաբու։
 • Արման Սրկ. Մարաշլեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1944։ Սարկաւագ՝ 2011։
  Պէշիկթաշ։
 • Արամ Սրկ. Պարոնեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1943։ Սարկաւագ՝ 2011։
  Պաքըրգիւղ։
 • Արթուն Սրկ. Թէքիրօղլու
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1972։ Սարկաւագ՝ 2011։
  Թաքսիմ եւ ԳնալըԿղզի։
 • Պերճ Սրկ. Երամեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1958։ Սարկաւագ՝ 2011։
  Եշիլգիւղ։
 • Արմենակ Սրկ. Գազանճեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1968։ Սարկաւագ՝ 2014։
  Ֆէրիգիւղ։
 • Ատրուշան Սրկ. Հալաճեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1954։ Սարկաւագ՝ 2014։
  Ֆէրիգիւղ։
 • Յարութիւն Էտվին Սրկ. Կալիպեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1972։ Սարկաւագ՝ 2014։
  Պէշիկթաշ։
 • Տիգրան Սրկ. Պէսքիսիզեան
  Ծնեալ՝ Տիգրանակերտ, 1991։ Սարկաւագ՝ 2014։
  Կէտիկփաշա
 • Ժիլպէռ Սրկ. Քարափեքմեզեան.
  Ծնեալ՝ Քասթամոնու, 1961։ Սարկաւագ՝ 2014։
  Գումգաբու Դուրս։
 • Նշան Սրկ. Չալկըճեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1935։ Սարկաւագ՝ 2015։
  Պէյօղլու։