ԵՊԻՍԿՈՊՈՍՆԵՐ

 • Տ. Գարեգին Արքեպս. Պէքճեան
  Ծնեալ Ստանպուլ, 1942. ձեռնադրեալ եւ վեղար առեալ 1965, Եպիսկոպոս 1992։
  Ել-նամակ՝ kbekdjian@yahoo.de
 • Տ. Արամ Արքեպս. Աթէշեան
  Ծնեալ՝ Տիգրանակերտ, 1954. ձեռնադրեալ եւ վեղար առեալ՝ 1976, Եպիսկոպոս՝ 1999։
  Քարոզիչ Ս. Եկեղեցեաց
  Ել-նամակ՝ vartaram2000@yahoo.com