Թարգմանչաց Վարժարան, Օրթագիւղ

(Taşbasamak Sok. No. 52, 34347 Ortaköy)
Հիմնադիր՝ Հայկ Ասլանեան Տնօրէն՝ Արաս Տէլիճէ
Հեռ.՝ (0212) 261-7751 ֆաքս՝ (0212) 259-8812
Ել-նամակ՝ info@tarkmancas.com Կայքէջ՝ http://www.tarkmancas.k12.tr

Վոսփորի ափին կանգնած այս նախակրթարանը 1785ին Շնորհք Մկրտիչ Ամիրա Միրիճանեանի կողմէ հիմնուած եւ 1800-1812 թուականներու միջեւ նորոգութեան ենթարկուած է։ ժամանակի պատմագիրներէն Աւետիս Պէրպէրեան 1810-ին այստեղ ուսուցչական պաշտօն վարելով հասցուցած է 210 ուսանողներ, ինչ որ ապացոյցն է այդ թուականին թաղին հոծ բնակչութեան։ Վարժարանի պատմութեան մէջ կը տողանցեն ականաւոր հայեր։ Շէնքը որ երեք յարկերէ կը բաղկանայ, ներքին սարքաւորումը փայտաշէն, արտաքինը քարուկիր կառուցում ունի։

Վարժարանը այժմ մանկապարտէզի, նախակրթութեան եւ միջնակարգի բաժիններով կը գործէ։