ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

Kategori: Belgeler,Dini,Kilise

Արեւելք Թերթի 28 Սեպտեմբեր 2018ի թիւին մէջ կը կարդացուէր լուր մը «Սասունի լեռներում ապրող հայերի խնդրանքը» վերտարութեամբ։ Լուրին բովանդակութիւնն հետեւեալն էր. «Այս մարդիկ ապրում են Արևմտյան Հայաստանի հայկական գյուղերից մեկում: Գյուղն ունի երկու հազար բնակիչ, խնդրել են հոգևորական ուղարկել, որ կնուքներն ու հարսանիքները օրհնիԱպրում են Սասունի լեռներում: Խոսում են Սասնո բարբառով և քրդերեն, 80 տոկոսը անձնագիր չունի

 

Վերոգրեալ լուրը զարմանք պատճառեց Աթոռոյս, նախ այդ պատճառաւ, թէ Անատօլուի մէջ իբրեւ միակ Հայաբնակ գիւղ կը ճանչցուի Մուսա Լերան Վաքըֆգիւղը։ Միւս կողմէ, Թուրքիոյ հողերուն վրայ ապրող գիւղի մը բնակիչները երբեք կապ չեն պահած Աթոռոյս հետ եւ կամ որեւէ դիմում ու պահանջք չեն ներկայացուցած։

Պատրիարքական Աթոռոյս թէ՛ կայքէջին վրայ եւ թէ՛ օրացոյցին մէջ արձանագրուած են «Համայնքներ որոնք եկեղեցւոյ շէնք չունին», որոնք թիւով 17էն եւ որոնց մէջ Սասունը արդէն գոյութիւն ունի։ Այս շրջանին մէջ կը գոյատեւեն մի քանի ընտանիքներ միայն եւ ո՛չ թէ «երկու հազար բնակիչ»։

 

Պատրիարքական Աթոռոյ տնօրինութեամբ, տարուան ընթացքին մէկէ աւելի անգամներ հոգեւորականներ կ’այցելեն Համայնքներուն, որոնք եկեղեցւոյ շէնք չունին եւ առտնին արարողութիւններ կը կատարուին սոյն վայրերուն մէջ։

 

Իսկ եթէ Սասնոյ մէջ գոյութիւն ունի նման գիւղ մը, Պատրիարքական Աթոռին որեւէ դիմում չէ ներկայացուցած ու չէ խնդրուած «հոգևորական ուղարկել, որ կնուքներն ու հարսանիքները օրհնի»։ Միւս կողմէ, եթէ բնակիչներուն «80 տոկոսը անձնագիր չունի» 20 տոկոսը ունի եւ չ’ըսուիր, թէ ինչ հպատակութիւն ունին անոնք։ Ուրեմն, այս մէկը կը նշանակէ, թէ անոնք թրքահպատակ չեն եւ կամ Թուրքիոյ սահմաններուն մէջ չեն ապրիր։

 

Բաց աստի, Պատրիարքական Աթոռս Սասունցի ընտանիքներու հետ անմիջապէս շփման անցնելով ստուգած է պարագան եւ տեղացիները յայտնած են, թէ Թուրքիոյ սահմաններուն եւ յատկապէս Սասնոյ մէջ նման գիւղի մը գոյութիւնը իրենց ծանօթ չէ։