Լուրեր

90

ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ ՓԼՈՎՏԻՒ

Ն. Ա. Տ. Մեսրոպ Ս. Պատրիարք Հայրը, Ռումանիոյ եւ ՊուլկարիոյԱռաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Տիրայր Արքեպիսկոպոս Մարտիկեանի ծննդեան75-րդ, քահանայութեան 50-րդ եւ առաջնորդութեան 45-րդտարեդարձներուն առթիւ սարքուած հանդիսութիւններու մասնակցելուհամար, 25 Յունիս 2005 շաբաթ առաւօտ…

64

Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԱՆԳԱՄ ՄԸ ԵՒՍ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԵՑԱՒ ԳՆԱԼԸ ԿՂԶԻԻ ԲԱՐՁՈՒՆՔԻՆ

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ, իր պատուական նշխարներու գիւտի  եւ ԳնալըԿղզիի համանուն Եկեղեցւոյ անուան տօնախմբութեան առիթով նոյնեկեղեցւոյ մէջ յիշատակուեցաւ յատուկ հանդիսութիւններով։ 11 Յունիս Շաբաթ առաւօտ, արարողութեանց նախագահեց Ն.Ա.Տ.Մեսրոպ Ս. Պատրիարք Հայրը, Ս….