ՀԱՆԳԻՍՏ ՏԷՐ ՊՍԱԿ ԱՒԱԳ ՔԱՀԱՆԱՅԻ ԹԷԶԷՆԼԵԱՆ

Kategori: Կարճ լուրեր,Փաստաթուղթեր

der bisagԵրեսունեւիննամեայ ժամանակաւ սպասաւորեալ Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ, երբեմնի հոգեւոր հովուին Թօփգաբուի Ս. Նիկողայոս, Սամաթիոյ Ս. Գէորգ, Սկիւտար Ս. Խաչ եւ հուսկ՝ Նառլըգաբուի Ս. Յովհաննէս Աւետարանիչ Եկեղեցեաց քաղաքիս եւ անդամուն Պատկ. Կրօնական Ժողովոյ փոխեցաւ առ Աստուած ի յոյս կենացն յաւիտենից յամին 2015, յ5ն Օգոստոսի յաւուրն Չորեքշաբթւոյ, ի ժամու առաւօտեան։ Կամք Տեառն օրհնեալ եղիցի։

Մատչի Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ յաւուրն Երկուշաբթւոյ, ի 10ն Օգոստոսի ի ժամ 10.30-ի եւ կատարի օծումն նորին, Ս. Աստուածածին յԱթոռանիստ Մայր յԵկեղեցւոջ, Գումգաբու թաղի քաղաքիս եւ ամփոփի մարմինն ի գերեզմանատանն որ ի Պալըքլը։

Տէր լուսաւորեսցէ զհոգի վախճանեալ սպասաւորին, տացէ մխիթարութիւն զաւակաց Եկեղեցւոյ իւրում եւ յարուսցէ այլ մշակս ի հունձս իւր։