yayinlar-genel

ՅՈՎԱԿԻՄԵԱՆ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ

Պատրիարքական Աթոռոյ հաստատութեան 550-ամեակի առթիւ հաստատուած է։ Կ՚ընդգրկէ պատմական եւ բանասիրական աշխատութիւններ։

yayinlar-genel

ԱՐՄԱՇ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ

Հաստատուած է երբեմնի Արմաշու Վանքի ու Դպրեվանքի միաբաններու յիշատակին։ Կ՚ընդգրկէ Արմաշական հայրերու աւարտաճառերը եւ աստուածաբանական այլեւայլ աշխատութիւններ։

yayinlar-genel

ՇՆՈՐՀՔ ՊԱՏՐԻԱՐՔ 100 ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ

Երանաշնորհ Շնորհք Պատրիարքի ծննդեան 100-ամեակին առթիւ հաստատուած է։ Կ՚ընդգրկէ Շնորհք Պատրիարքի կրօնաբարոյական աշխատութիւնները։

yayinlar-genel

Համբարձումեան Մատենաշար

yayinlar-genel

ԱՅԼՔ