ՄԻԱԲԱՆՈՒՀԻՆԵՐ

  • Քոյր Գայեանէ Տուլքատիրեան
    Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1966։ Քօղ առեալ՝ 2006։ Կիսասարկաւագ՝ 2014
    Ել-նամակ՝ kuyrgayane@gmail.com