ՄԻԱԲԱՆՔ ՎԵՂԱՐԱՒՈՐՔ

 • Տ. Պսակ Վրդ. Հաթապեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1945. ձեռնադրեալ եւ վեղար առեալ՝ 1965։
  Այցելու հովիւ ի Լոնտոն (Անգլիա)։
 • Տ. Եղիշէ Վրդ. Ուչքունեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1957. ձեռնադրեալ եւ վեղար առեալ՝ 1995։
  Քարոզիչ Ս. Եկեղեցեաց:
  Ել-նամակ՝ hyegise@gmail.com
 • Տ. Զաքէոս Ծ. Վրդ. Օհանեան.
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1972. ձեռնադրեալ եւ վեղար առեալ՝ 1996։
  Քարոզիչ եւ Երէց՝ Ենիգիւղի:
  Ել-նամակ՝ zohanian@gmail.com
 • Տ. Թաթուլ Ծ. Վրդ. Անուշեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1966. ձեռնադրեալ եւ վեղար առեալ՝ 2003։
  Քարոզիչ եւ Երէց՝ Ֆէրիգիւղի։
  Նախագահ՝ Վարդանանց Դպրաց Դաս-Երգչախումբի։
  Ել-նամակ՝ frtatoul@gmail.com
 • Տ. Զատիկ Վրդ. Պապիկեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1951. ձեռնադրեալ եւ վեղար առեալ՝ 2005։
  Ի Ս. Էջմիածին։
 • Տ. Շնորհք Աբղ. Տօնիկեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1976. ձեռնադրեալ եւ վեղար առեալ՝ 2014։
  Երէց՝ Պատրիարքարանի մատուռներու, Ս. Աստուածածին Աթոռանիստ Մայր Տաճարի։
  Փոխ Նախագահ՝ Գողթան Դպրաց Դաս Երգչախումբի։
 • Տ. Յարութիւն Աբղ. Տամատեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1988. ձեռնադրեալ եւ վեղար առեալ՝ 2015։
  Երէց՝ Գնալը Կղզիի, Քարոզիչ՝ Գատըգիւղի, Այցելու երէց՝ Գանտիլլիի
  Նախագահ՝ Ս. Թագաւոր Դպրաց Դաս Երգչախումբի եւ Ներսէսեան Դպրաց Դասու:
  Ել-նամակ՝ artundamadian@gmail.com
 • Տ. Մաղաքիա Աբղ. Պէսքիսիզեան
  Ծնեալ՝ Տիգրանակերտ, 1992. ձեռնադրեալ եւ վեղար առեալ՝ 2015։
  Ուսանող ի Պէլճիգա:
 • Յովակիմ Աբղ. Սերովբեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1970. ձեռնադրեալ եւ վեղար առեալ՝ 2020։
  Ի Պատրիարքարան։
  Ել-նամակ՝ hayrhovagim@gmail.com