ՄԻԱԲԱՆՔ ՎԵՂԱՐԱՒՈՐՔ

 • Տ. Պսակ Վրդ. Հաթապեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1945. ձեռնադրեալ եւ վեղար առեալ՝ 1965։
  Այցելու հովիւ ի Լոնտոն (Անգլիա)։
 • Տ. Եղիշէ Վրդ. Ուչքունեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1957. ձեռնադրեալ եւ վեղար առեալ՝ 1995։
  Երէց՝Ենիգաբուի եւ Պալաթու Ս. Եկեղեցեաց։
  ել-նամակ՝ hyegise@gmail.com
 • Տ. Զաքէոս Ծ. Վրդ. Օհանեան.
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1972. ձեռնադրեալ եւ վեղար առեալ՝ 1996։
  Երէց՝ Սամաթիոյ եւ Ալթըմէրմէրի Ս. Եկեղեցեաց եւ Պալըքլըի Ս. Սարգիս Մատրան։
  Նախագահ՝ Սահակեան Դպրաց Դաս Երգչախումբի։
  ել-նամակ՝ zohanian@gmail.com
 • Տ. Թաթուլ Ծ. Վրդ. Անուշեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1966. ձեռնադրեալ եւ վեղար առեալ՝ 2003։
  Երէց՝ Ֆէրիգիւղի։
  Նախագահ՝ Վարդանանց Դպրաց Դաս-Երգչախումբի։
  ել-նամակ՝ frtatoul@gmail.com
 • Տ. Զատիկ Վրդ. Պապիկեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1951. ձեռնադրեալ եւ վեղար առեալ՝ 2005։
  Երէց՝ Ղալաթիոյ
  Նախագահ՝ Կեդրոնական Դպրաց Դաս Երգչախումբի։
 • Տ. Շնորհք Աբղ. Տօնիկեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1976. ձեռնադրեալ եւ վեղար առեալ՝ 2014։
  Քարոզիչ՝ Պէյօղլուի Ս. Եկեղեցեաց
  Նախագահ՝ Ասողիկ Դպրաց Դաս-Երգչախումբի։
 • Տ. Յարութիւն Աբղ. Տամատեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1988. ձեռնադրեալ եւ վեղար առեալ՝ 2015։
  Երէց՝ Գնալը Կղզիի, Քարոզիչ՝ Գատըգիւղի, Այցելու երէց՝ Գանտիլլիի
  Նախագահ՝ Ս. Թագաւոր Դպրաց Դաս Երգչախումբի եւ Ներսէսեան Դպրաց Դասու
  ել-նամակ՝ artundamadian@gmail.com
 • Տ. Մաղաքիա Աբղ. Պէսքիսիզեան
  Ծնեալ՝ Տիգրանակերտ, 1992. ձեռնադրեալ եւ վեղար առեալ՝ 2015։
  Երէց՝ Գումգաբու Դրսի
  Նախագահ՝ Վառվառեան Դպրաց Դաս Երգչախումբի։