Պատրիարքարան – Ս. Հոգի Մատուռ – Ս. Անդրէաս Մատուռ – Ս. Գրիգոր Նարեկացի Լուսաղբիւր Մատուռ

Հասցէ
Sevgi (Eski Şarapnel) Sok. No: 6, 34130 Kumkapı
Հեռ՝ (0212) 517-0970, (0212) 517-0971
Ֆաքս՝ (0212) 516-4833
Ել-նամակ՝ haybaddivan@gmail.com
haybadtivan@gmail.com
Կայքէջ՝ http://www.lraper.org
www.turkiyeermenileripatrikligi.com
Քարտէս