ՊԱՏՐԻԱՐՔ

Տ. Սահակ Արքեպս. Մաշալեան
Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1962. ձեռնադրեալ եւ վեղար առեալ՝ 1992, Եպիսկոպոս՝ 2008։
Ընտրեալ Պատրիարք՝ 11 Դեկտեմբեր 2019, գահակալութիւն՝ 11 Յունուար 2020։

 

Նորին Ամենապատուութեան կենսագրութեան համար “Նորին Ամենապատուութիւն