ՊԱՏՐԻԱՐՔ

mesrob-badriarkՏ. Մեսրոպ Արքեպս. Մութաֆեան
Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1956. ձեռնադրեալ եւ վեղար առեալ՝ 1979, Եպիսկոպոս՝ 1986։
Ընտրեալ Պատրիարք՝ 14 Հոկտեմբեր 1998, գահակալութիւն՝ 21 Նոյեմբեր 1998։
Հանգստեան Կոչուեցաւ 26 Հոկտեմբեր 2016ին, եկեղեցականաց համագումար ժողովի կողմէ

 

Նորին Ամենապատուութեան կենսագրութեան համար “Նորին Ամենապատուութիւն