ՊԱՏՐԻԱՐՔ

mesrob-badriarkՏ. Մեսրոպ Արքեպս. Մութաֆեան
Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1956. ձեռնադրեալ եւ վեղար առեալ՝ 1979, Եպիսկոպոս՝ 1986։
Ընտրեալ Պատրիարք՝ 14 Հոկտեմբեր 1998, գահակալութիւն՝ 21 Նոյեմբեր 1998։

 

Նորին Ամենապատուութեան կենսագրութեան համար “Նորին Ամենապատուութիւն